Sygnity

System wspomagający proces hurtowego obrotu paliwami płynnymi

System wspomagający proces hurtowego obrotu paliwami płynnymi z odpowiednimi urządzeniami sterowniczymi i oprogramowaniem dla cystern oraz naftobaz.

System składa się z modułu centralnego służącego do obsługi magazynowej, rozliczania transakcji, tworzenia umów z klientami, fakturowanie itp. oraz portalu WWW dzięki któremu operator może szybko obsłużyć wydanie paliwa do klienta czy przyjąć dostawę. Portal działa w przeglądarce WWW zarówno na komputerach jak i na urządzeniach mobilnych. Komunikuje się bezpośrednio z centralną bazą danych, dzięki czemu użytkownik w siedzibie firmy widzi całą obsługę od razu w systemie centralnym.

Aplikacja do zarzadzania naftobazą, służy do obsługi dostaw i wydań dla kontrahentów i cystern kierowców. 

Pozwala podejrzeć stan magazynowy paliwa, zweryfikować listę zamówień do obsłużenia na dany dzień. Umożliwia rejestracje wydań na podstawie odczytów automatyki naftobazy.

Portal w wersji dla handlowców i klientów pozwala z kolei na podejrzenie wygenerowanych faktur dla klienta, utworzenie zamówienia na dostawę paliwa do systemu centralnego i przegląd stanów magazynowych (w przypadku handlowców).

Portal dla stacji automatycznych wspiera kierownika w obsłudze stacji. Rejestrowanie wydań, tworzenie remanentów, podgląd stanów magazynowych, tworzenie przelań paliwa między zbiornikami.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Dzięki możliwości obsługi w przeglądarce internetowej, nie są wymagane duże zasoby sprzętowe na stacji roboczej.

Dzięki interfejsom do systemów pomiarowych dystrybutorów i zbiorników użytkownik systemu widzi wszystkie transakcje w czasie rzeczywistym na ekranie aplikacji.

Kontrola nad prowadzonym biznesem

dzięki centralnie zarządzanemu magazynowi cystern i naftobaz (podgląd w czasie rzeczywistym stanu zbiorników), zarządzaniu sprzedażą i rozliczaniem transakcji oraz umowami

Nadzór nad flotą samochodową.

Oszczędność czasu przy planowaniu tras dostaw kierowców.

System jest zbudowany modułowo, dzięki czemu możliwe jest uruchomienie tylko wybranego elementu. Dzięki parametryzacji istnieje możliwość odpowiedniego ustawienia aplikacji pod preferencje klienta. System posiada interfejsy do systemów zewnętrznych np. do systemów rozliczeniowo-księgowych.

CECHY SYSTEMU

System jest zintegrowany z systemami pomiarowymi. Obsługa wydań odbywa się automatycznie na podstawie automatyki zbiorników i odczytów dystrybutora oraz danych wprowadzonych przez kierowcę. Obsługa pojazdów własnych prowadzona jest na podstawie RW, a obcych, zgodnie z umowami z klientem.

Przeliczanie objętości paliwa z temperatury rzeczywistej do temperatury referencyjnej

Weryfikacja dostaw i dostaw automatycznych

Automatyczne tworzenie kart nalewu/dokumentów oświadczeń; możliwość wystawiania dokumentów w trybie automatycznym;

Monitorowanie sprzedaży oraz analiza trendów sprzedaży;

Wyliczanie cen na podstawie indywidualnych parametrów;

Umowy z klientami oraz rabaty indywidualne, cenniki SPOT oraz cennik rabatów u dostawców na naftobazach

Fakturowania centralne wg harmonogramów

Planowanie tras dostaw kierowców, obsługa FRANCO i LOCO

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności