Sygnity

Case study

Jak system FlexiFee pomógł wiodącemu bankowi zredukować koszty, dzięki zautomatyzowaniu ręcznego naliczania opłat i prowizji. 

Redukcja kosztów w firmie dzięki automatyzacji

FlexiFee to system zapewniający pełną automatyzację procesu naliczania opłat i prowizji. Umożliwia szybkie dopasowywanie stawek i taryf do profilu klienta (w zależności od dowolnie zdefiniowanych parametrów) oraz prognozowanie przychodów z ich tytułu.

Nasze rozwiązanie pozwala Klientom zredukować koszty i zoptymalizować czas potrzebny na ręczne naliczanie opłat i prowizji, dynamicznie zarządzać ich wysokością w zależności od zdefiniowanych parametrów oraz skutecznie prognozować wpływy z ich tytułu.

Klient i jego potrzeby

Nasz klient to wiodący bank korporacyjny, inwestycyjny i detaliczny, z ugruntowaną pozycją w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Oferuje szeroką gamę usług finansowych, w tym leasing oraz zarządzanie aktywami.

Główną potrzebą biznesową Banku była pełna automatyzacja procesu naliczania opłat i prowizji oraz skuteczniejsza sprzedaż produktów, dzięki oferowaniu klientom dopasowanej do ich profilu elastycznej oferty cenowej. Dodatkową korzyścią była możliwość dynamicznego ustalania wysokości opłat i prowizji w zależności od rodzaju, ilości i kwot transakcji, kanałów dystrybucji, sieci rozliczeniowych oraz zdefiniowanych progów.

Rola Sygnity

Do realizacji tego projektu Klient wybrał rozwiązanie Sygnity – system FlexiFee, który umożliwia kompleksowe i w pełni zautomatyzowane zarządzanie procesem naliczania opłat i prowizji oraz prognozowanie przychodów z ich tytułu. Największym wyzwaniem było przeprowadzenie realizacji w krótkim czasie oraz synchronizacja FlexiFee z systemami Banku.

Proces współpracy

System został wdrożony sprawnie w ciągu zaledwie kilku miesięcy i był elementem dużego projektu realizowanego u Klienta. Było to możliwe m.in. dzięki wypracowanym przez wiele lat standardom oraz bardzo dobrej współpracy z Zespołem Banku.

Na potrzeby wdrożenia utworzyliśmy kilkuosobowy zespół realizacyjny złożony z przedstawicieli obu stron. Wypracowywane rozwiązania i funkcjonalności były udostępniane Zmawiającemu na bieżąco, dzięki czemu regularnie wzrastał zakres funkcjonalny wdrażanego systemu, aż do osiągnięcia pełnej, zakładanej funkcjonalności. Zależało nam na tym, żeby w spotkaniach uczestniczyli także reprezentanci biznesu, by na bieżąco mogli przedstawiać swoje wymagania co do działania systemu.

Wybrane funkcjonalności systemu

  1. Łatwe definiowanie reguł, według których naliczane są opłaty i prowizje (z uwzględnieniem m.in.: progów kwotowych i ilościowych);
  2. Szybkie udostępnianie promocji;
  3. Dynamiczne stosowanie algorytmów naliczeń opłat i prowizji, zarówno według stawek standardowych jak i negocjowanych, w zależności od ilości i kwot transakcji, zdefiniowanych progów i dostępnych promocji;
  4. Łatwa obsługa opłat aktywacyjnych, abonamentowych i transakcyjnych;
  5. Prognozowanie przychodów z tytułu opłat i prowizji z możliwością wygodnej i intuicyjnej prezentacji danych.

Efekty realizacji

Dzięki wdrożonemu systemowi, Klient:

  • minimalizuje czas potrzebny na obsługę procesu naliczania opłat i prowizji, który przed wdrożeniem FlexiFee był wykonywany ręcznie;
  • ogranicza koszty i minimalizuje ryzyko błędu, dzięki automatycznemu naliczaniu opłat i prowizji;
  • zwiększa sprzedaż, dzięki łatwiejszemu definiowaniu promocji oraz dopasowaniu stawek opłat i prowizji do profili klientów;
  • efektywniej wykorzystuje czas ekspertów systemowych, którzy nie muszą już angażować się w obsługę opłat i prowizji, więc mogą skupić się na rozwoju innych – kluczowych dla rozwoju biznesu – aplikacji.

 

Beneficjenci wdrożenia

Klienci banku – dzięki FlexiFee otrzymali łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych ofert cenowych uwzględniających ich potrzeby oraz możliwość łatwego i szybkiego korzystania z promocji.

Działy sprzedaży i rozwoju produktów – dzięki FlexiFee szybko i łatwo przygotowują i oferują elastyczne taryf opłat i prowizji, uwzględniające grupy i profile klientów, rodzaj, liczbę i wolumen transakcji oraz kanały dystrybucji i sieci rozliczeniowe. System ułatwia zarówno pozyskanie nowych klientów jak i promowanie nowych produktów i usług.

Działy obsługi produktów – dzięki FlexiFee proces naliczania opłat i prowizji został w pełni zautomatyzowany, co usprawnia pracę zespołów, ogranicza ryzyko błędów i pozwala efektywniej zarządzać produktami.

Eksperci systemowi – dzięki FlexiFee nie muszą już angażować się w obsługę opłat i prowizji i mogą się skupić na rozwoju innych, kluczowych dla rozwoju biznesu, aplikacji.