Sygnity

Artykuły

Kompleksowe zarządzanie danymi i pewniejsze prognozy, dzięki połączonym siłom systemów AMSLite i Sygnity Forecast. 

Średniej wielkości firmom, które mogą pełnić również rolę OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej), bieżąca kontrola danych pozwala zarówno minimalizować ryzyko kosztów,  jak i podejmować strategiczne decyzje. Potrzebują one kompleksowego rozwiązania, które z jednej strony dostarczy wiarygodnych danych na temat bieżącego zużycia mediów, z drugiej natomiast, pomoże skutecznie przewidzieć ilość potrzebnej do wytworzenia energii (np. z paneli fotowoltaicznych czy wiatraków).

 

Takie właśnie korzyści przynosi połączenie rozwiązań AMSLite i Sygnity Forecast. Zintegrowany system wspiera firmy w codziennym, sprawnym zarządzaniu mediami przy minimalnym zaangażowaniu człowieka. Wszystko po to, by Klient mógł skupić się na biznesie, a nie zbieraniu i analizowaniu danych. 

Dla kogo zarządzanie danymi?

Idealny Klient naszego rozwiązania to średniej wielkości firma produkcyjna, która – z racji prowadzonej działalności i całodobowego systemu pracy – zużywa duże ilości mediów. Co więcej, poziom tego zużycia jest sezonowy i uzależniony od wielu czynników, co utrudnia nie tylko dokładne zaprognozowanie zapotrzebowania na energię, ale i bieżące ograniczanie strat. Dodatkowo, Klient może pokrywać część zapotrzebowania produkując energię, na przykład dzięki farmie fotowoltaicznej lub wiatrowej.  W przypadku OSD Klient posiada również koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

Połączone siły AMSLite i Sygnity Forecast, czyli lepsze dane i pewniejsze prognozy

AMSLite to system pomiarowy, który umożliwia nie tylko sprawne pozyskiwanie danych pomiarowych, ale również szczegółową ich analizę w czasie rzeczywistym. Sygnity Forecast natomiast jest systemem prognostycznym, który – wykorzystując m.in. dane historyczne – generuje prognozy zapotrzebowania zarówno na media, jak i wytwarzanej energii z OZE oraz umożliwia śledzenie zbilansowania zapotrzebowania na energię i pokrycia tego zapotrzebowania w zawartych umowach.

Połączenie możliwości systemów AMSLite i Sygnity Forecast pozwala na kompleksowe i skuteczne zarządzanie danymi i dostarcza pewniejszych prognoz, dzięki temu przedsiębiorstwa mogą: 

  • Minimalizować koszty energii i innych mediów, dzięki wysokiej jakości danym i, co za tym idzie, skuteczniejszym prognozom.
  • Efektywniej planować inwestycje i produkcję, ponieważ mają wiedzę, które urządzenia w zakładzie są najbardziej energochłonne.
  • Ograniczyć ryzyko pojawienia się niespodziewanych kosztów. Dzięki bieżącemu dostępowi do danych, szybciej reagują na odchylenia danego medium (np. nagły znaczny wzrost zużycia energii, czy przekroczenie parametrów umownych) oraz awarie urządzeń lub inne rozpoznanie anomalii będącej symptomem niepokojących zjawisk na sieci. 

Dodatkowo (w przypadku Klientów posiadających koncesję na dystrybucję energii), równoczesne wdrożenie obu systemów umożliwia Klientowi sprawną realizację obowiązków wynikających z pełnionej roli na Rynku Energii, zarówno dziś jak i w przyszłości.

 

System dostosowany do realnych potrzeb Klienta 

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do potrzeb Klientów. Oferujemy zarówno wdrożenie całościowego rozwiązania, jak i jedynie wybranych jego modułów z możliwością rozszerzenia w przyszłości. Procesy biznesowe są modelowane zgodnie ze spersonalizowanymi potrzebami Klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferujemy wdrożenie rozwiązania w kilku wariantach:

  • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), co pozwala Klientom sprawować pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
  • w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrypcyjnym).

Dzięki przyjaznemu interfejsowi klient może zarządzać systemem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom.