Sygnity

Komunikacja z KDPW

ESDK

ESDK

Aplikacja ESDK umożliwia bankom i domom maklerskim, będącym uczestnikami bezpośrednimi KDPW, komunikację elektroniczną z KDPW oraz KDPW_CCP. Wymiana informacji odbywa się w czasie rzeczywistym i w sposób zapewniający zarówno poufność, jak i integralność przesyłanych danych. W ESDK zastosowano zaawansowane standardy bezpieczeństwa, w tym: podpis cyfrowy, maker-checker, moduł uprawnień, separację komunikatów dla wydzielonych modułów.

Graficzny interfejs użytkownika umożliwia zarówno ergonomiczny przegląd otrzymanych komunikatów, jak i łatwe przygotowanie dowolnego komunikatu. Aplikacja obsługuje komunikaty zgodne z protokołem ESDK również w formacie ISO20022.

W wersji rozszerzonej o moduł OTC, system jest dostosowany do Rozporządzenia EMIR.

Główne zadania realizowane za pośrednictwem ESDK to:

  • wymiana dokumentów rozliczeniowych
  • wymiana dokumentów w ramach obsługi świadczeń z papierów wartościowych

Korzyści biznesowe

Bezpieczeństwo - aplikacja jest na bieżąco dostosowywana do aktualnych warunków rynkowych i prawnych.

Ograniczenie ryzyka - instytucje korzystające z aplikacji mogą uczestniczyć w obsłudze transakcji rynku międzybankowego która ma na celu ograniczenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji

Aplikacja umożliwia podmiotom zawierającym transakcje na rynku OTC przekazywania ich do centralnego rozliczenia. W przypadku kontrahentów centralnych spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR może zostać zastosowana obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną

Dzięki stabilności pracy systemu Instytucje mogą zająć się rozwojem swojego biznesu i zwiększeniem konkurencyjności na rynku

Wybrane funkcjonalności

Wymiana komunikatów pomiędzy uczestnikiem a KDPW_CCP lub KDPW z zachowaniem separacji komunikatów dedykowanych do obsługi transakcji (w tym również transakcji OTC)

Tworzenie nowego komunikatu na bazie już istniejącego (klonowanie)

Ręczne tworzenie dowolnego komunikatu, wspomagane listami wartości, wartościami domyślnymi i wzorcami

Tworzenie sekwencji komunikatów powiązanych biznesowo

Przegląd zawartości komunikatów oraz ich prezentacja i wydruk w przyjaznej formie

Automatyczne raporty z komunikatów

Wymiana dokumentów rozliczeniowych

Zaawansowane filtrowanie komunikatów

Mechanizmy bezpieczeństwa: podpis cyfrowy, maker-checker, moduł uprawnień

Eksport i import komunikatów umożliwiający wykorzystanie kanału ESDI

Sprawdź pełną ofertę

dla rynku kapitałowego

Porozmawiaj z ekspertem

Iwona Przekop

Starszy Menedżer Sprzedaży

iprzekop@sygnity.pl

Beata Olejniczak-Przybylska

Dyrektor Obszaru Biznesowego

bolejniczakprzybylska@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności