Sygnity

Prognozy zapotrzebowania na media (Sygnity Forecast) dla energetyki

Prognozy zapotrzebowania na media 

Sygnity Forecast

Sygnity Forecast

Sygnity Forecast to system prognostyczny, który – wykorzystując dostępne dane m.in. dane historyczne, meteo czy dodatkowe zmienne, tworzy prognozy w różnym horyzoncie czasu, w zależności od potrzeb generowania takich prognoz.

System posiada zbiór najnowszych algorytmów opartych na klasycznych metodach statystycznego prognozowania szeregów czasowych jak i metody wykorzystujące zaawansowane algorytmy Machine Learning. 

Sygnity Forecast umożliwia generowanie prognoz zarówno zapotrzebowania na media (energia elektryczna, gaz, ciepło), jak i wytwarzania energii z OZE oraz pozwala bilansować linie/zakład/obszar zapotrzebowania na energię elektryczną oraz pokazuje pokrycie zapotrzebowania w zawartych umowach.

Korzyści biznesowe

Dzięki Sygnity Forecast przedsiębiorstwa:

Optymalizują koszty energii i innych mediów, dzięki trafniejszym prognozom

Na bieżąco monitorują zapotrzebowanie i produkcję energii (bilans energii)

Skuteczniej realizują kluczowe procesy biznesowe, m.in. dzięki przygotowywaniu prognoz w różnych horyzontach czasowych

Lepiej planują inwestycje i produkcję, ponieważ mają wiedzę, które urządzenia w zakładzie są najbardziej energochłonne

Efektywniej monitorują poziom zabezpieczenia dostaw energii w zawartych umowach

Podejmują lepsze decyzje biznesowe, dzięki zbieraniu informacji o zawartych umowach oraz analizie danych historycznych

Dla kogo?

Idealnym odbiorcą naszego rozwiązania są:

 • Wytwórcy energii (cieplnej, elektrycznej),
 • Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej i/lub gazu,
 • Farmy wiatrowe,
 • Sprzedawcy energii,
 • Odbiorcy energii elektrycznej,
 • Przedsiębiorstwa działające w przemyśle energochłonnym.

Wybrane funkcjonalności

• przełączanie się pomiędzy trybami (np. dziennym, miesięcznym i rocznym) oraz porównywanie wyników z różnych trybów,
• możliwość stosowania różnych modeli statystycznych, w zależności od horyzontu prognozy,
• możliwość prezentowania danych z dokładnością do wybranego ziarna agregacji (kwadrans, godzina, doba, miesiąc, rok),
• możliwość wprowadzania dodatkowych informacji w formie notatki oraz wykorzystywania ich na rożnych etapach prognozowania,
• wyszukiwanie dni podobnych wg. kilku algorytmów (korelacja Spearmana, Pearsona, Kendala),
• tworzenie profili zużycia na podstawie danych historycznych, tworzenie prognoz na podstawie profili,
• generowanie prognoz automatycznych oraz eksperckich,
• tworzenie struktur hierarchicznych obiektów, możliwość generowania prognoz na każdym poziomie hierarchii oraz agregacji prognoz,
• korygowanie przebiegów prognoz w dni świąteczne i okołoświąteczne,
• tworzenie własnych modeli prognostycznych przy pomocy języka R.

 • ewidencjonowanie danych o kontrahentach (dane teleadresowe, dane bankowe, osoby kontaktowe),
 • przechowywanie informacji o zawartych umowach (kontrahent, okres obowiązywania, kierunek),
 • monitorowanie poziomu zabezpieczeń zapotrzebowania/wytwarzania w zawartych umowach,
 • przechowywanie załączników do umów,
 • archiwizowanie historii oraz dokumentacji dotyczącej klientów w jednym miejscu.
 • informowanie o statusie danych pomiarowych,
 • przeliczanie pomiędzy różnymi jednostkami miary,
 • wyliczanie odchyleń i błędów uzyskiwanych przez modele prognostyczne,
 • prezentowanie rozkładu błędów modeli,
 • wizualizacja wyników modeli prognostycznych,
 • podsumowania statystyczne(min, max, średnia, suma, MAPE, DAPE, RMS, odchylenie),
 • badanie analizy zależności pomiędzy różnymi wielkościami,
 • wspomaganie tworzenia własnych szablonów raportów.
 • gromadzenie danych historycznych w dowolnym horyzoncie czasowym,
 • automatyzowanie procesu pozyskiwania i zapisu danych bieżących oraz ich eksport do systemów zewnętrznych,
 • obsługa wielu źródeł (m.in. FTP, PWI, strony PSE, strony TGE, inne strony www) i formatów (m.in. txt, xls, XML) plików.

System dostosowany do realnych potrzeb klienta

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do potrzeb klientów. Oferujemy zarówno wdrożenie całościowego rozwiązania, jak i jedynie wybranych jego modułów z możliwością rozszerzenia w przyszłości. Procesy biznesowe są modelowane zgodnie ze spersonalizowanymi potrzebami klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy wdrożenie rozwiązania w kilku wariantach:

 • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), co pozwala klientom sprawować pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
 • w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrypcyjnym).

Dzięki przyjaznemu interfejsowi klient może zarządzać systemem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom.

Sprawdź pełną ofertę

dla energetyki

Porozmawiaj z ekspertem

Magdalena Czerniachowska

Menedżer Jednostki Biznesowej

MCzerniachowska@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności