Sygnity

Zarządzanie danymi pomiarowymi

AMS

AMS

AMS to system MDM, pozwalający na pozyskiwanie, przechowywanie , przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych oraz ich analityczne raportowanie.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym i funkcjonalnym, system pozwala na zarządzanie danymi pomiarowymi w skali masowej i umożliwia efektywną obsługę rosnącej liczby czytanych zdalnie układów pomiarowych. Może zapewniać szybkie wykrywanie nieprawidłowości (np. nielegalnego poboru energii elektrycznej) i skutecznie wspiera zarządzanie oraz rozwój sieci elektroenergetycznej.

Rozwiązanie wspiera obecnie obowiązujące procesy biznesowe, lecz jest również gotowe na wyzwania związane z planowanymi zmianami na Rynku Energii. Jako system projektowany z myślą o procesach łączonych z pojęciem Smart Metering, zapewnia możliwość rozbudowy w kierunku kolejnych zadań cechujących się wysokim poziomem automatyzacji.

Jak działa AMS?

AMS stanowi centralne repozytorium danych pomiarowych (MDM) różnych mediów, pozyskanych z systemów akwizycyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami. Posiada intuicyjny interfejs użytkownika, zawierający m.in. rozbudowane filtry, wygodny system raportów i alarmów oraz narzędzie do monitorowania i harmonogramowania procesów biznesowych. Dzięki optymalnej i skalowalnej architekturze system efektywnie obsługuje miliony punktów pomiarowych.

AMS jest rozwiązaniem skalowalnym, zapewniającym szeroki zakres konfiguracji i możliwości integracji dzięki którym w optymalny sposób jesteśmy w stanie włączyć go w wydajne wspieranie procesów biznesowych organizacji do której jest dostarczany.

Wspomniane cechy osiągane są przez:

 • Technologię umożliwiającą uruchomienie zarówno na maszynach klienta, jak i w chmurze obliczeniowej
 • Wydajne mechanizmy przechowywania i przetwarzania dużych wolumenów danych
 • Bogaty katalog usług integracyjnych
 • Szerokie możliwości konfiguracji i personalizacji aplikacji (zestawy funkcji, raporty użytkownika, kokpity, itp.)

Korzyści biznesowe

Efektywne wypełnianie obowiązków ustawowych uczestnika Rynku Energii

Niezawodne i terminowe pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych

Niezależność od dostawców systemów akwizycyjnych, dzięki wygodnej integracji danych pomiarowych z różnych modułów odczytowych

Sprawne i szybkie wykrywanie anomalii np. nielegalnego poboru w sieci elektroenergetycznej czy nieprawidłowej pracy opomiarowanych maszyn i urządzeń

Budowanie świadomości energetycznej odbiorców końcowych

Sprawniejsza obsługa procesów reklamacyjnych, dzięki możliwości porównywania wartości przyjętych do rozliczeń z danymi źródłowymi

Dla kogo?

Sygnity AMS to idealne rozwiązanie dla:

 • Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSDp, OSDn),
 • Wielkich odbiorców energii i innych mediów,
 • Wytwórców energii i ciepła,
 • Operatorów pomiarów, Przemysłu (np. wydobywczego, przetwórczego, produkcyjnego czy energochłonnego),
 • Firm wodno-kanalizacyjnych, gazowniczych i ciepłowniczych.

Wybrane funkcjonalności

Weryfikacja, walidacja, estymacja, rankingowanie, substytucja danych pomiarowych pozyskanych z systemów akwizycyjnych (np. Sygnity MAD)

Możliwość tworzenia struktur hierarchicznych ewidencjonujących dane pomiarowe energii rzeczywistej ze wskazanych FPP

Bilansowanie stacji energetycznych i węzłów sieci

Obsługa Rynku Bilansującego w zakresie przygotowania i udostępnienia danych pomiarowych Uczestnikom Rynku

Tworzenie schematów jednokreskowych sieci elektroenergetycznej z elementami interaktywnymi

Generowanie raportów bezpośrednio ze schematów sieci dla stacji energetycznych, czy poszczególnych FPP

Monitorowanie minutowe poszczególnych liczników oraz obiektów w formie tabelarycznej oraz na wykresach

Przekazywanie danych pomiarowych do systemów zewnętrznych np. billingowych, czy prognostycznych

Automatyzacja obsługi procesów biznesowych

Grupowanie pomiarów w sposób statyczny jak i dynamiczny w oparciu o zadane parametry, takie jak grupa taryfowa, typ licznika, itp.

Szybkie wyznaczanie danych zagregowanych (godzinowych, miesięcznych) na żądanie bez potrzeby przechowywania tych danych w bazie danych

Wprowadzanie ręczne danych pomiarowych oraz modyfikacja statusów

Wbudowane dedykowane raporty analityczne

Elastyczne tworzenia raportów w oparciu o szablony XLS

Model wdrożeniowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferujemy wdrożenie rozwiązania w kilku wariantach:

 • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), dzięki czemu sprawują oni pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
 •  w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrybcyjnym).

Klient może zarządzać rozwiązaniem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom.

Oferujemy krótki czas wdrożenia, zestaw szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów, asystę powdrożeniową i sprawną obsługę serwisową realizowaną przez zespół wykwalifikowanych konsultantów

Sprawdź pełną ofertę

dla utilities

Porozmawiaj z ekspertem

Przemysław Chojnicki

Menedżer Jednostki Biznesowej

PChojnicki@Sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności