Sygnity

Zarządzanie Pracą Brygad

ZPB

ZPB

ZPB to rozwiązanie wspierające przedsiębiorstwa infrastrukturalne (np. firmy energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne czy ciepłownicze) w skutecznym i efektywnym kosztowo zarządzaniu pracą brygad w terenie.

ZPB centralizuje w jednej aplikacji wszystkie zlecenia, takie jak na przykład: obsługa awarii, prace eksploatacyjne, prace związane z rozbudową sieci, usługi dystrybucyjne związane z obsługą techniczną Klienta (montaże/demontaże urządzeń, odczyty itp.) oraz wspiera ich sprawną realizację przez brygady/pracowników w terenie. Dzięki funkcjonalności wyznaczania optymalnej trasy przejazdu do miejsca wykonania zadania pozwala też znacząco ograniczyć koszty transportu.

Rozwiązanie składa się z dwóch elementów: aplikacji webowej dla dysponenta oraz aplikacji mobilnej dla brygady w terenie. Dzięki temu umożliwia skuteczną dwukierunkową komunikację i dostęp do następujących funkcjonalności:

Brygada

 • Dostęp do listy zadań
 • Optymalizacja trasy dojazdu do lokalizacji zlecenia
 • Bieżące raportowanie postępów realizacji zlecenia

Dysponent

 • Tworzenie i krótkoterminowe planowanie zleceń
 • Przydział odpowiednich zasobów ludzkich oraz sprzętowych
 • Monitoring i kontrola prac brygad w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie ZPB integruje się z innymi systemami (np. ERP, flotowymi, GIS/Zarządzanie Majątkiem Sieciowym), co pozwala na kompleksową obsługę procesów biznesowych i znacząco usprawnia pracę Klientów. 

Korzyści biznesowe

Oszczędności wynikające m.in. z:

 • skrócenia czasu realizacji zadań i w efekcie zwiększenia ilości obsłużonych zleceń, a także zmniejszenie liczby nadgodzin,
 • zmniejszenia ilości przejechanych kilometrów dzięki optymalizacji trasy przejazdu (niższe koszty paliwa, czas przejazdu),
 • redukcji prostych i powtarzalnych zadań dzięki automatyzacji,
 • usprawnienia komunikacji pomiędzy pracownikami terenowymi a dysponentem,
 • centralizacji jednostek operacyjnych.

Sprawniejsze zarządzanie biznesem dzięki:

 • standaryzacji, kategoryzacji i automatyzacji procesów,
 • dokładnym i aktualnym danym oraz wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów.

Optymalizacja kosztów realizacji zadań:

 • skrócenie czasu realizacji zadań,
 • zwiększenie efektywności realizacji zadań (zwiększenie liczby zadań obsługiwanych przez brygadę),
 • optymalizację czasów dojazdów,
 • zmniejszenie pracochłonności procesu.

Aktualna informacja o wykonanych i planowanych zadaniach:

 • zarządzanie brygadami z jednego miejsca,
 • szybka, aktualna i rzetelna informacja o wykonywanych zadaniach,
 • zdalny dostęp pracowników do listy zadań.

Wzrost jakości obsługi Klienta

 • terminowość i skuteczność wizyt,
 • wizerunek firmy.

Wybrane funkcjonalności

Zarzadzanie brygadami (m.in. możliwość definiowania brygad i ich dostępności)

Zarządzanie zleceniami planowymi i nieplanowymi (możliwość nadawania zleceniom statusów i ich priorytetyzacja) oraz alokacją zleceń

Przypisywanie konkretnych zasobów i kompetencji potrzebnych do realizacji określonych zleceń

Wsparcie brygady w terenie (np. dostęp do niezbędnego zakresu danych, wyznaczanie optymalnej trasy dojazdu, umożliwienie sprawnej komunikacji z brygadami dzięki wygodnej aplikacji)

Zbieranie szczegółowych danych dotyczących realizowanego zlecenia

Rozliczanie zleceń – ewidencja kosztów i czasu pracy ludzi i maszyn, zużycia materiałów

Przegląd postępów realizacji zleceń, raportowanie dla zleceń, brygad, powiązanych obiektów (kontekst przestrzenno-temporalny)

Synchronizacja danych pomiędzy systemem centralnym a aplikacją mobilną umożliwia pracę w aplikacji mobilnej w trybie offline, co dla pracownika w terenie ma duże znaczenie (brak zasięgu, trudny teren, zamknięte pomieszczenia)

Etapy wdrożenia

 1. Analiza potrzeb Klienta
 2. Wdrożenie systemu w środowisku Klienta (w tym z możliwością dostawy i uruchomienia urządzeń niezbędnych do wdrożenia systemu)
 3. Parametryzacja i dostosowanie do indywidualnych potrzeb biznesowych Klienta (w tym integracja z wybranymi systemami dziedzinowymi)
 4. Szkolenia z obsługi systemu
 5. Uruchomienie produkcyjne (w tym inicjalizacja danych i interfejsów)
 6. Wsparcie powdrożeniowe
 7. Utrzymanie i rozwój zgodnie z potrzebami Klienta

System dostosowany do realnych potrzeb klienta

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie platformy do różnych potrzeb Klienta. Oferujemy zarówno wdrożenie całościowego rozwiązania, pozwalającego na kompleksową obsługę wszystkich lub wybranych rodzajów zleceń, z możliwością rozszerzenia w przyszłości. System może być wdrożony w modelu on-premise na infrastrukturze Klienta lub w modelu chmurowym (hybrid cloud).

Pobierz materiały

Pobierz materiały na temat tego produktu.

Sprawdź pełną ofertę

dla utilities

Porozmawiaj z ekspertem

Janusz Kozok

Menedżer Jednostki Biznesowej

JKozok@Sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności