Sygnity

OFERTA

Dostarczamy systemy umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych, rozwój oferty produktowej, a także automatyzację procesów biznesowych. Dysponujemy kadrą pracowników doświadczonych w realizacji istotnych projektów informatycznych dla sektora finansowego a ich wiedza i kompetencje są gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług i produktów.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie usług i rozwiązań informatycznych dla sektora utilities oraz przedsiębiorstw sektora przemysłowego
i paliw. Swoim zaangażowaniem i wiedzą dziedzinową wspieramy rozwój tych segmentów rynku.

Sygnity jest jednym z liderów rynku rozwiązań dla sektora publicznego. Jako eksperci dziedzinowi i technologiczni, uczestniczymy
w najważniejszych projektach transformacyjnych administracji podatkowej i celnej oraz w ochronie zdrowia tworząc mocne fundamenty e-państwa. 

BANKOWOŚĆ
FINANSE
UBEZPIECZENIA

Dostarczamy systemy umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych, rozwój oferty produktowej, a także automatyzację procesów biznesowych. Dysponujemy kadrą pracowników doświadczonych w realizacji istotnych projektów informatycznych dla sektora finansowego a ich wiedza i kompetencje są gwarancją wysokiej jakości oferowanych usług i produktów.

PRZEMYSŁ
ENERGETYKA

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

Sygnity jest jednym z liderów rynku rozwiązań dla sektora publicznego. Jako eksperci dziedzinowi i technologiczni, uczestniczymy w najważniejszych projektach transformacyjnych administracji podatkowej i celnej oraz w ochronie zdrowia tworząc mocne fundamenty e-państwa. 

BANKOWOŚĆ
FINANSE
UBEZPIECZENIA

PRZEMYSŁ
ENERGETYKA

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie usług i rozwiązań informatycznych dla sektora utilities oraz przedsiębiorstw sektora przemysłowego i paliw. Swoim zaangażowaniem i wiedzą dziedzinową wspieramy rozwój tych segmentów rynku.

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA