Sygnity

Rozwiązania IT

Payment Hub – intergrator rozliczeń do zadań specjalnych

Payment Hub – modułowy integrator rozliczeń. Łatwa rozbudowa, elastyczne wdrożenie.  

Obserwujemy stały i szybki rozwój usług bankowych, związanych z rozliczeniami i płatnościami. Zmiany te wymuszają na bankach zarówno konieczność szybkiego i sprawnego dostosowywania się do trendów jak i ciągły rozwój systemów bankowych, dedykowanych do rozliczeń.

Efekt domina w bankach 

Zmiany rynkowe i konsolidacje również niosą ze sobą wyzwania, związane z koniecznością zsynchronizowania i współdziałania wielu systemów w jednym obszarze działalności. Doprowadza to niekiedy do stworzenia architektury, która jest nieelastyczna, coraz bardziej kosztowna w utrzymaniu i trudna do zintegrowania z pojawiającymi się nowymi potrzebami w kanałach bankowych.

U naszych klientów często spotykamy się z sytuacją, w której każdy z obszarów płatniczych banku jest wspierany przez oddzielne systemy informatyczne, będące na różnym stopniu zaawansowania technologicznego i pochodzące od różnych dostawców. W rezultacie, gdy bank dostosowuje się do kolejnych wymogów  regulacyjnych czy biznesowych,  powstaje efekt domina – jedna zmiana pociąga za sobą cały szereg innych zmian, w różnych przestrzeniach architektury. Oczywistą konsekwencją tego stanu rzeczy jest coraz droższe, bardziej czasochłonne i skomplikowane zarządzanie nią. Proces ten pochłania tak dużo czasu i zasobów, że często negatywnie wpływa na strategiczne zarządzanie biznesem i dostosowywanie się do zmian.

Oto niektóre wyzwania, z którymi mierzą się dzisiaj instytucje finansowe w zakresie obsługi rozliczeń i płatności:

oraz powiązanych systemów funkcjonujących w banku, co prowadzi do nadmiernego skomplikowania architektury technologicznej

istniejących systemów, która narzuca konieczność wprowadzania kosztownych zmian bezpośrednio w systemach centralnych lub wdrażania kolejnych systemów w przypadku pojawienia się nowych regulacji obligatoryjnych

dużo czasu pochłania zarządzanie samym procesem oraz konieczność wprowadzania tej samej zmiany w różnych systemach (efekt domina)

operacyjnych i informatycznych w zarządzaniu starszymi systemami, które często nie spełniają aktualnych oczekiwań biznesowych i technologicznych

Rozwiązaniem tych problemów jest system, który może obsłużyć wszystkie płatności i rozliczenia w różnych kanałach i obszarach biznesowych, tworząc jednolitą, w pełni kompletną i efektywną platformę rozliczeń bankowych. Wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu korzyści płynących z modułowości rozwiązania.

Payment Hub – modułowy integrator rozliczeń. Łatwa rozbudowa, elastyczne wdrożenie.  

Tak właśnie działa Payment Hub. Umożliwia on nie tylko zcentralizowanie obsługi wszystkich komunikatów płatniczych i informacyjnych oraz rozliczeń w ramach banku, lecz także automatyzację procesów przygotowania, wysyłki i odbioru płatności (zarówno międzyoddziałowych jak i międzybankowych). Jednocześnie, zwiększa bezpieczeństwo procesów poprzez opcję elastycznego definiowania punktów kontrolnych, dostosowanych do oczekiwań użytkowników.

Payment Hub zaprojektowaliśmy tak, żeby jego najważniejszą cechą była modułowość i elastyczność – zarówno pod względem funkcjonalności, integracji z innymi aplikacjami jak i wdrożenia oraz dalszego rozwoju. Daje to możliwość dostosowania systemu pod indywidualne potrzeby każdego banku.  

Dzięki temu Payment Hub (Hub płatniczy Sygnity) charakteryzuje się: 

adapting2

Wysoką adaptowalnością do potrzeb i wymagań banków

dzięki modułom, które mogą być wdrażane razem lub jako niezależne funkcjonalności (w tym z opcją parametryzacji do wymagań biznesu oraz IT).

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Łatwym dopasowaniem do dowolnej infrastruktury banku

niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego, bazy danych czy serwera aplikacji.

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Sprawnym i profesjonalnym wdrożeniem

w dowolnej metodyce projektowej, dopasowanej do standardów i oczekiwań banku.

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Szybkim czasem uruchomienia

dzięki autorskiemu, gotowemu i sprawdzonemu frameworkowi Warthog, na którym osadzone są moduły Payment Hub oraz inne aplikacje, bliskie biznesowo.

Payment Hub umożliwia bankom świadczenie usług w sposób spójny, skalowalny, oraz efektywny czasowo i kosztowo. Dzięki temu nie muszą już poświęcać czasu na bieżące utrzymanie i obsługę wielu różnych aplikacji, a zaoszczędzone w ten sposób zasoby mogą wykorzystać w innych obszarach bez uszczerbku na jakości obsługi w zakresie rozliczeń.

Usprawnia zarządzanie różnymi:

 • rodzajami komunikatów (np. płatności, informacje, reklamacje),
 • systemami płatności (np. SWIFT, SEPA, TARGET2, SORBNET2),
 • segmentami klientów (np. klienci korporacyjni, MSP, detaliczni),
 • rodzajami transakcji (np. płatnościami wychodzącymi, przychodzącymi i międzyoddziałowymi).

Korzyści biznesowe

Dzięki Payment Hub bank:

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Minimalizuje koszty

poprzez szybsze i efektywniejsze zarządzanie przepływem komunikatów płatniczych wykorzystując m.in.: skrócenie czasu wykonywania operacji, szybsze księgowania środków na kontach, automatyzację obsługi systemu.

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Zwiększa kontrolę

nad procesem, dzięki możliwości podglądu dokumentów elektronicznych w trakcie ich przetwarzania; ustawianiu opcji potwierdzania „na drugą rękę” z poziomu parametryzacji aplikacji.

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Szybciej reaguje

na problematyczne sytuacje związane z rozliczeniami, dzięki wiadomościom przesyłanym na wskazane konta operatorów czy dedykowanym widokom profilu użytkownika.

Icons made by Kiranshastry from www.flaticon.com

Oszczędza czas i pieniądze

Payment Hub umożliwia świadczenie usług w sposób spójny, skalowalny, oraz efektywny.

Hub płatniczy – wybrane funkcjonalności

 1. Sprawna i bezpieczna obsługa polskich i zagranicznych systemów płatniczych w ramach jednego system (Elixir, Euro Elixir, SEPA, SWIFT, SORBNET2, TARGET2).
 2. Automatyczna obsługa różnych konwerterów komunikatów płatniczych (np. MT do MX, SORBNET_BW do SORBNET2, MT103 do SCT).
 3. Automatyczna obsługa masowych płatności i poleceń zapłaty wraz z modułem obsługi klienta masowego.
 4. Możliwość obsługi długich i krótkich ścieżek dla jednego typu zdarzenia np. kontroli komunikatów na występowanie danych publikowanych w listach sankcyjnych.
 5. Archiwum komunikatów, dzięki któremu bank ma dostęp do danych historycznych.
 6. Automatyczne raporty rekoncyliacyjne i klienckie.
 7. Automatyczne naliczanie wysokości prowizji za komunikaty przetwarzane w ramach Payment Hub.
 8. Automatyczne przewalutowanie komunikatów na podstawie zaczytanych kursów walut.
 9. Współpraca z modułem Aplication to Aplication (A2A) w systemach SORBNET2 I TARGET2.

 

Elastyczny system dopasowany do realnych potrzeb i możliwości banku

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do różnych potrzeb Klienta. Oferujemy zarówno wdrożenie całościowego rozwiązania, pozwalającego na realizację wszystkich procesów związanych z rozliczeniami, jak i jedynie jego wybranych modułów, z możliwością dowolnej rozbudowy w przyszłości.

Przeczytaj list referencyjny

Poznaj opinię Krajowej Izby Rozliczeniowej na temat Sygnity

Z firmą Sygnity współpracujemy od wielu lat i mamy na swoim koncie zrealizowane z sukcesem wdrożenie (oraz wieloletni rozwój) aplikacji Elixir-OK i EuroElixir-OK (EELX). Aplikacja ta jest kluczowym elementem międzybankowego systemu rozliczeń w PLN i EURO, który zapewnia bezpieczny i stabilny przepływ płatności pomiędzy bankami w Polsce.

Zbudowanie i udostępnienie nowych aplikacji użytkownika w systemach Elixir i EuroElixir było jedną z największych zmian technologicznych w tych systemach płatności, jakie KIR przeprowadził od momentu wdrożenia pierwszej wersji elektronicznego systemu rozliczeniowego Elixir. Ta implementacja, a także dalszy rozwój oraz serwisowanie aplikacji EELX, potwierdziły bardzo wysokie kompetencje wdrożeniowe i integracyjne zespołu Sygnity oraz wiedzę i doświadczenie ekspertów, z którymi współpracujemy. Firmę Sygnity możemy polecić jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego, który wspiera nas zarówno w kluczowych aspektach rozwoju aplikacji EELX jak i codziennym zarządzaniu procesami.
Tomasz Jończyk
Dyrektor Linii Biznesowej Linia biznesowa rozliczenia sesyjne, KIR