Sygnity

Rozwiązanie dla wytwórców energii elektrycznej

Rozwiązanie dla wytwórców energii elektrycznej biorących udział w operatywnej współpracy z OSP (SOWE_EL)

Rozwiązanie Sygnity SOWE_EL jest niezbędnym elementem infrastruktury technicznej wspomagającym realizację faz planistycznych zgodnie z zasadami działania polskiego rynku energii elektrycznej oraz rejestrację rzeczywistych zdarzeń ruchowych JWCD

KORZYŚCI BIZNESOWE

System SOWE_EL poprzez wsparcie w realizacji kluczowych procesów, zwiększa bezpieczeństwo i poprawność ich realizacji, tym samym zmieniając jakość biznesu:

Przygotowywanie poprawnych dokumentów przesyłanych do OSP

Obsługa wymiany dokumentów z OSP:

 • uzgadnianie planowych zmian dyspozycyjności JWCD
 • planowanie operatywne i prowadzenie ruchu
 • zgłaszanie i rejestracja zdarzeń ruchowych JWCD
 • zgłaszanie programów pracy JW wiatrowych

Analizowanie i raportowanie danych zgromadzonych w systemie

Kluczowe zalety rozwiązania:

 • Kompleksowa wymiana dokumentów z OSP
 • Przyjazny i dopasowany do potrzeb klienta interfejs użytkownika
 • Wykonanie w nowoczesnej technologii
 • Posiada certyfikat zgodności z najnowszą wersją standardów systemu SOWE przyznany przez OSP

CECHY SYSTEMU

Możliwe jest udostępnianie danych z systemu SOWE_EL do innych systemów. W dotychczas zrealizowanych wdrożeniach z systemu SOWE_EL przekazywane są dane dotyczące Bieżących Punktów Pracy z Bieżącego Planu Koordynacyjnego Dobowego pozyskanego z OSP. Dane przekazywane są przy pomocy dedykowanych perspektyw bazodanowych do systemów sterowania pracą poszczególnych bloków w elektrowniach.

W zakresie przygotowywania poprawnych dokumentów przesyłanych do OSP system posiada rozbudowane procedury weryfikujące poprawność przesyłanych dokumentów, minimalizując w ten sposób ryzyko związane z przesłaniem do OSP niepoprawnego dokumentu (weryfikacja formalna i merytoryczna) oraz sygnalizuje niezgodności w dokumentach

W zakresie wymiany dokumentów z OSP system wizualizuje obsługę dokumentów wysyłanych i/lub odbieranych od OSP (Panel dokumentów), zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych, monitoruje pozyskiwanie nowych dokumentów i informuje o tym wszystkich użytkowników aplikacji.

System umożliwia automatyzację procesu obsługi wymiany dokumentów z OSP (zadania automatyczne) oraz informuje użytkownika o ewentualnych problemach z komunikacją (informacja online o statusie łącza z OSP, logi systemowe, informacja o statusie wykonywanych zadań automatycznych).

W zakresie analizowania zgromadzonych danych system wizualizuje graf stanów jednostek wytwórczych, porównuje aktualny stan JWCD zarejestrowany w SOWE ze stanem z planu BPKD, archiwizuje dokumenty wysyłane oraz odbierane od OSP w formacie XML (archiwum dostępne przez www), raportuje dane zarejestrowane w systemie, prezentuje w formie wykresów dane dotyczące punktów pracy z Bieżącego Planu Koordynacyjnego Dobowego (BPKD).

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności