Sygnity

Artykuły

2024 rok czasem zmian w sektorze energetycznym
System SOWE firmy Sygnity uzyskał certyfikat PSE na zgodność ze standardami 9.0.

2024 rok czasem zmian w sektorze energetycznym System SOWE firmy Sygnity uzyskał certyfikat PSE na zgodność ze standardami 9.0.

W wyniku realizacji strategii ograniczania emisji gazów cieplarnianych będących częścią przepisów Europejskiego Zielonego Ładu trwa dostosowanie przepisów Rynku Energii w Polsce. W efekcie tych zmian, w 2024 roku zostaną wprowadzone nowe Warunki Dotyczące Bilansowania i związane z nimi standardy techniczne systemów realizujących wymianę informacji między Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) a Uczestnikami Rynku. Te zmiany mają na celu szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na niedobory mocy w systemie elektroenergetycznym, dostosowanie do prawodawstwa UE oraz umożliwienie rozpoczęcie wdrażania europejskich platform wymiany energii bilansującej. Obecna reforma jest największą zmianą od ponad 22 lat i na nowo definiuje działanie Rynku Bilansującego w Polsce.

Od ponad 30 lat Sygnity odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu zaawansowanych systemów informatycznych dla sektora energetycznego. Nasza długoletnia obecność w tym obszarze zaowocowała głęboką wiedzą i bogatym doświadczeniem w obsłudze procesów biznesowych w sektorze energetycznym.

Nasza unikalność polega na tym, że na etapie wprowadzenia Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWE) w Polsce, braliśmy udział w tworzeniu oprogramowania zarówno dla OSP, jak i Uczestników Rynku. To pozwoliło nam zrozumieć perspektywę obu stron i opracować kompleksowe niezawodne narzędzia, które odpowiadają potrzebom całego ekosystemu energetycznego. Od 2001 roku system SOWE jest integralnym elementem naszej oferty, umożliwiając płynną wymianę informacji o postojach, ubytkach, wymuszeniach, pracy poza siecią, niesprawnościach układów regulacji oraz zdarzeniach ruchowych pomiędzy OSP a podmiotami świadczącymi usługi systemowe na rzecz Operatora.

Najnowsza wersja systemu SOWE firmy Sygnity uwzględnia wszystkie wymagania formalno-prawne, a także czerpie z długoletniego doświadczenia i dojrzałości istniejącego rozwiązania. Nasz system SOWE jest w pełni zgodny z aktualnymi standardami technicznymi SOWE oraz spełnia rygorystyczne wewnętrzne normy jakości oprogramowania.

System SOWE może pracować jako system dedykowany dla elektrowni i może być instalowany bezpośrednio w elektrowni lub jako system menadżerski do zbierania informacji z kilku innych systemów elektrownianych.

Wybór naszego systemu SOWE przynosi wiele korzyści:

  • Doświadczenie: Nasza długa obecność na rynku energetycznym pozwoliła nam zgłębić jego specyfikę i dostosować nasze rozwiązania do jego wymagań.
  • Elastyczność: System SOWE może być dopasowany do konkretnych potrzeb Uczestnika Rynku. Nowe WDB wprowadzą możliwość świadczenia usług na rynku bilansującym nowym podmiotom (m.in.: OZE, w tym również biogazownie, magazyny energii).
  • Niezawodność: System SOWE to sprawdzone rozwiązanie, które od lat spełnia oczekiwania klientów, zapewniając niezawodność i skuteczność.
  • Zgodność: Nasz system SOWE w pełni spełnia wymagania opublikowane przez PSE w dokumencie „Standardy techniczne systemu SOWE wersja 9.0”.
  • Wsparcie: Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne i doradcze, angażując się w pełni na każdym etapie korzystania z systemu.

Sygnity to partner, który rozumie sektor energetyczny od podszewki. Nasze rozwiązania nie tylko spełniają obecne potrzeby, ale także stanowią strategiczne narzędzie dla przyszłościowej energetyki.