Sygnity

Zarządzanie procesami technicznymi odbiorców przyłączonych do sieci

TSS (Technical Service System) System Technicznej Obsługi Odbiorców wspomaga zarządzanie procesami technicznymi odbiorców przyłączonych do sieci. Do podstawowych procesów zaliczyć możemy legalizację,  wymianę, kontrolę urządzeń pomiarowych, obsługę reklamacji i zgłoszeń technicznych odbiorców.

System pozwala na obsługę i masowe wystawienie zleceń obsługi technicznej na wymianę urządzeń w sieci w wyniku np. procesu legalizacji, zmiany na urządzenia zdalnej komunikacji. Pozwala również definiować wyjazdy monterów oraz monitorować ich efektywność pracy.

TSS współpracuje z systemem MDMS (Metering Devices Management System – System Zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi) i stanowi rozszerzenie zakresu funkcjonalnego stosowanego w systemach bilingowych.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Podniesienie jakości obsługi technicznej odbiorcy

Możliwość wprowadzenia wysokiej standaryzacji korporacyjnej

w zakresie technicznej obsługi odbiorcy

Możliwość monitorowania czasów

realizacji całych procesów oraz poszczególnych ich kroków

Podniesienie sprawności operacyjnej

i identyfikowalności zabiegów na sieci

Usprawnienie organizacji pracy

przepływu dokumentów i grupowej pracy nad nimi w procesach obsługi technicznej

Dostęp do informacji

zgromadzonych w systemie w wielu miejscach bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania

Dzięki współpracy z aplikacją MDMS

system zapewni podniesienie sprawności operacyjnej i organizacyjnej.

TSS współpracuje z rozwiązaniami z oferty produktowej Sygnity, ale może być także wykorzystany jako moduł samodzielny – zasilany wymaganymi danymi do realizacji procesów z systemów innych dostawców.

CECHY SYSTEMU

obsługa zleceń obsługi technicznej

(wystawienie oraz obsługa zleceń w celu wymiany na sieci urządzeń pomiarowych)

obsługa kontroli technicznej

(obsługa zleceń na kontrolę techniczną w celu weryfikacji nielegalnego poboru, w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru możliwość wystawienia faktury)

obsługa nielegalnych poborów energii elektrycznej

(rejestr przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej)

masowe wystawienie zleceń OT

(wystawienie min. na legalizację, montaż, demontaż, wymianę masowo zleceń OT z uwzględnieniem lokalizacji, klienta, daty montażu na sieci, typu urządzeń)

rozliczenie monterów

(ewidencja czynności monterskich, raportowanie efektywności pracy monterów)

przydzielanie monterom pracy z uwzględnieniem harmonogramów

( przypisywanie różnych harmonogramów z podziałem na typ zlecenia, przydzielanie pracy monterom na podstawie harmonogramu pracy)

raporty

( raporty z realizacji / wystawionych dokumentów obsługi technicznej; raporty z obsługi kontroli technicznej; raporty z wykonanych robót na sieci i efektywności ich wykonania; raporty z wystawionych zleceń windykacyjnych; raporty wykonanych wymian legalizacyjnych)

zakładanie zleceń robót dla danych przysłanych interfejsem z systemów zewnętrznych

(założenie zlecenia robót, przeprocesowanie zlecenia, odesłanie informacji końcowych do systemu zewnętrznego o wyniku realizacji zgłoszenia)

wysyłka konfiguracji do systemów zewnętrznych

(wysyłka paszportu PPE, informacji o założeniu, zdjęciu urządzeniach pomiarowych do systemu zewnętrznego – AMI; wysyłka o zrealizowanych zleceniach do systemu Landis)

wysyłka informacji do odbiorcy

na mail, na e-bok, ostatnia faktura o planowanej realizacji wymiany legalizacyjnej

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności