Sygnity

Gromadzenie i przetwarzanie danych o nieruchomościach

SZN to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do gromadzenia i przetwarzanie danych o nieruchomościach, prawach do nieruchomości, a także wierzytelnościach i zobowiązaniach wynikających z posiadanych praw do nieruchomości.

System Zarządzania Nieruchomościami pozwala na ewidencję danych o nieruchomościach, działkach, budynkach, lokalach, budowlach. Istnieje możliwość szczegółowego opisania pomieszczeń danymi o wyposażeniu (rodzaj podłóg, liczba komputerów), parametrami technicznymi pomieszczeń (np. powierzchnia okien), co pozwala na szybki dostęp do niezbędnej informacji w danym momencie oraz wspiera w zarządzaniu czynnościami konserwacyjnymi poprzez możliwość sporządzania stosownych zestawień (np. powierzchnia okien do umycia).

 

W wersji dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) System (MIDAS) wspiera obsługę zagadnień związanych z wszelkimi opłatami związanymi z nieruchomościami (np. użytkowanie wieczyste, dzierżawy) wraz z prowadzeniem niezbędnych zbiorów (płatnicy, nieruchomości), obsługą wymiaru i windykacji oraz rozliczeń. Dodatkowo system jest zintegrowany z rozwiązaniem do obsługi baz PZGiK – Kataster WZ (ewidencja gruntów i budynków).

W wersji dla klientów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego system wspiera obsługę zagadnień związanych z opłatami związanymi z nieruchomościami generując dyspozycje zapłaty dla systemu finansowo-księgowego klienta.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Centralizacja wiedzy

i procesów związanych z nieruchomościami,

Otwartość na integrację

z systemami dziedzinowymi,

Wymierne korzyści finansowe

związane ze wsparciem obsługi wierzytelności i zobowiązań dotyczących nieruchomości.

System może być zintegrowany z komponentem mapowym GIS lub/i z systemem klasy EAM opartym na technologii GIS. Pozwala to na rejestrację nieruchomości w ujęciu przestrzennym, wizualizację na mapie obszarów objętych np. roszczeniami, pozwami sądowymi. Dzięki łatwej integracji, wszelkie zdarzenia gospodarcze rejestrowane w systemie GIS mogą być przekazywane do systemu Zarządzania Nieruchomościami, usprawniając proces zarządzania nieruchomościami stanowiącymi majątek przedsiębiorstwa.

CECHY SYSTEMU

Rejestrowanie informacji o użytkownikach, powierzchni i jej przeznaczeniu oraz przypisywanie kluczy rozliczeniowych pozwala na tworzenie przekrojowych raportów i generowanie pism według zdefiniowanych szablonów. System pozwala rejestrować zarówno informację o dokumentacji nieruchomości w formie papierowej (oznaczenie dokumentacji, wskazanie miejsca przechowywania), jak i dokumentację w wersji elektronicznej (skany dokumentów).

ewidencja danych podstawowych i fakultatywnych obiektów,

ewidencja tytułów prawnych i związanych z nimi wierzytelności i zobowiązań, wraz z rejestracją stanów, wymiarów itp.

prowadzenie rejestru spraw związanych z nieruchomościami (np. regulacje, roszczenia, spory)

raportowanie,

możliwość integracji z systemami klasy GIS/EAM,

opcjonalne wsparcie dla wymiaru, windykacji i rozliczeń (wersja dla JST).

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności