Sygnity

Wymiana Informacji o Rynku Energii

WIRE

WIRE

WIRE_UR to certyfikowany przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) nowoczesny system, umożliwiający Operatorom Handlowym (OH) i Operatorom Handlowo-Techniczny (OHT) wymianę wymaganych ustawowo informacji na Rynku Bilansującym.

System umożliwia m.in. kompleksową i zautomatyzowaną wymianę dokumentów z OSP, grafikowanie JG własnych i JG zleceniodawców, usługi OH/OHT oraz analizowanie i raportowanie danych zgromadzonych w systemie.

System posiada przyznany przez OSP certyfikat zgodności z najnowszą, obowiązującą wersją standardów WIRE.

Korzyści biznesowe

Sprawne pozyskiwanie danych, dzięki integracji z istniejącymi systemami pomiarowymi

Oszczędność czasu i kosztów, dzięki automatycznemu tworzeniu i wysyłaniu dokumentów pomiarowych

Ograniczenie ryzyka błędów, dzięki weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentów wysyłanych do OSP

Bezpieczeństwo, dzięki kompleksowemu logowaniu wszystkich działań użytkowników

Dla kogo?

Rozwiązanie jest dedykowane podmiotom pełniącym na Rynku Bilansującym rolę Operatorów Handlowych lub Operatorów Handlowo-Technicznych, w tym:

 • Operatorom Handlowym (OH)
 • Operatorom Handlowo-Technicznym (OHT)
 • Przedsiębiorstwom Obrotu
 • Operatorom Systemów Dystrybucyjnych
 • Wytwórcom energii

Wybrane funkcjonalności

Przygotowywanie poprawnych dokumentów przesyłanych do OSP

 • ręczne tworzenie dokumentów, kopiowanie ich z innej doby handlowej lub automatyczne zaimportowanie z plików i/lub systemów zewnętrznych w określonym formacie (np. xls, XML, PTPiRE)
 • weryfikowanie poprawności dokumentów przesyłanych do OSP, minimalizując w ten sposób ryzyko związane z przesłaniem do OSP niepoprawnego dokumentu (weryfikacja formalna i merytoryczna)
 • sygnalizowanie niezgodności w dokumentach
 • weryfikacja wzajemna dokumentów ZUSE
 • weryfikacja zgodności danych zgłoszonych w dokumencie ZGWM z ZUSE dla JGWMU
 • podpowiada aktywny okres zgłoszenia oraz sygnalizuje jego przekroczenie dla dokumentów ZUSEB
 • weryfikacja zgodności danych zgłoszonych dynamicznie, sumowanie pozycji kontraktowych z Rynku Dnia Następnego z pozycją z ZUSEB

Wymiana dokumentów z OSP

 • wizualizacja obsługi dokumentów wysyłanych i/lub odbieranych od OSP przez system komunikacyjny (Panel dokumentów)
 • monitorowanie pozyskiwania nowych dokumentów do aplikacji i informowanie o tym użytkowników aplikacji (Monitor OHT)
 • automatyzacja procesu obsługi wymiany dokumentów z OSP (zadania automatyczne)
 • informowanie użytkownika o ewentualnych problemach z komunikacją (informacja o statusie łącza z PSE – Logi, monitor eksportu/importu, informacja o aktywności usług odpowiadających za zadania automatyczne)

Grafikowanie

 • wspomaganie procesu przygotowania poprawnych dokumentów ZUSE dla JG własnych, jak i dla JG zleceniodawców usługi OH/OHT
 • automatyzacja procesu przygotowania dokumentu ZUSE

Analiza danych zgromadzonych w systemie

 • archiwizacja dokumentów wysyłanych do i odbieranych od OSP (także w archiwum www)
 • wersjonowanie dokumentów
 • import i/lub eksport dokumentów do różnych plików (xls, xlsx, csv, XML lub PTPiRE
 • raportowanie danych otrzymanych od OSP
 • tworzenie rozbudowanych raportów OLAP

Sprawdź pełną ofertę

dla energetyki

Porozmawiaj z ekspertem

Magdalena Czerniachowska

Menedżer Jednostki Biznesowej

mczerniachowska@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności