Sygnity

Case study

Zapewnienie ciągłości dostaw energii – wdrożenie Sygnity Forecast w Stredoslovenská Energetika a.s.

W związku z transformacją sektora energetycznego w całej Unii Europejskiej, priorytetem staje się zarówno ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, poprzez m.in. wzrost udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł, jak i zapewnienie ciągłości dostaw energii. Firmy energetyczne stają przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw energii przy wykorzystaniu energii wytwarzanej z OZE oraz bilansowanie sieci elektroenergetycznej.

W przypadku OZE wytwarzanie jest zależne od warunków meteorologicznych – najwyższa generacja niekoniecznie musi się pokrywać w czasie z najwyższym zapotrzebowaniem, dlatego tak ważna jest, dokładna prognoza znana z odpowiednim wyprzedzeniem. Z pomocą przychodzi system, który potrafi zaprognozować zarówno ilość wytwarzanej energii, jak i poziom zapotrzebowania odbiorców.

Klient i jego potrzeby

Firma Stredoslovenská Energetika  to przedsiębiorstwo energetyczne z siedzibą w Żylinie na Słowacji. Jest drugim co do wielkości dystrybutorem energii elektrycznej na Słowacji, oferując energię wytwarzaną zarówno w konwencjonalnych źródłach, jak i w OZE. Firma dostarcza i dystrybuuje energię elektryczną do około 700 000 klientów – przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Firma potrzebowała rozwiązania, które pozwoli zaprognozować zapotrzebowanie energetyczne swoich klientów i tym samym zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Naszym zadaniem było wdrożenie systemu prognostycznego Sygnity Forecast, który pozwoli klientowi na skuteczne i dokładne prognozowanie zarówno zapotrzebowania, jak i wytwarzania. Uzupełniliśmy go o nowe modele ML, które poprawiły jakość uzyskiwanych prognoz oraz od podstaw zbudowaliśmy nowe modele do prognozy wytwarzania z farm fotowoltaicznych. System umożliwia klientowi definiowanie eksperckich prognoz przy użyciu dowolnych formuł Excel, co pozwala na dużą elastyczność.

Największym wyzwaniem projektowym było zbudowanie od podstaw modeli prognostycznych dla fotowoltaiki oraz krótki czas wdrożenia (zaledwie 4 miesiące).

Korzyści biznesowe

Dzięki Sygnity Forecast klient:

  • Ma dokładne prognozy sporządzane z wyprzedzeniem rocznym, dzięki czemu skuteczniej planuje strategię biznesową.
  • Dokładnie planuje zakupy na giełdzie energii w celu pokrycia zapotrzebowania, dzięki automatycznym przeliczeniom i prognozom z wyprzedzeniem od jednej doby do pięciu dni wprzód.
  • Na bieżąco gromadzi dane na potrzeby dokładniejszej analizy oraz ma narzędzia wspomagające wykonywanie analiz.
  • Skutecznie zabezpiecza potrzeby swoich klientów i ogranicza koszty niezbilansowania (np. ryzyko kar).

Proces współpracy

Projekt trwał 4 miesiące i był realizowany w metodologii zwinnej. Podzielony został na 3 etapy:

Etap 1 Dostarczenie rozwiązania do testów (1 miesiąc)
Działający system do testów (wraz z konfiguracją) klient otrzymał od nas już po 1 miesiącu od podpisania umowy.

Etap 2 Migracja danych historycznych oraz strojenie modeli prognostycznych (1 miesiąc)
Od tego momentu klient pracował równolegle w dwóch systemach. Poprzednim systemie prognostycznym Sygnity CFS (Customer Forecast System) oraz nowym Sygnity Forecast.

Etap 3 Stabilizacja całego rozwiązania (2 miesiące)

Wypowiedź klienta

Firma Stredoslovenská energetika a.s współpracuje z firmą Sygnity S.A. od 17 lat. Szybkie i skuteczne wdrożenie systemu Sygnity Forecast po raz kolejny potwierdziło pozytywne doświadczenie i wysoki profesjonalizm zespołu Sygnity, a także wiedzę i doświadczenie ekspertów, z którymi współpracujemy. Pracownicy Stredoslovenská energetika a.s odpowiedzialni za projekt są zadowoleni ze współpracy i mogą polecić Sygnity S.A. jako rzetelną firmę i zaufanego partnera biznesowego.
inż. Roman Zelnik
Dyrektor Sekcji Zakupów i MP, SSE