Sygnity

Artykuły

9 miesięcy roku obrotowego 2019/20 zamykamy  z prawie 22 mln zł zysku netto. Wyniki finansowe Sygnity za 1-3Q 2019/20

Koncentracja na sprzedaży własnych produktów i usług, rozwój oferty zgodnie z potrzebami rynku i wykorzystywanie trendów technologicznych przy projektowaniu rozwiązań dla klientów – między innymi dzięki takim działaniom zamykamy 9 miesięcy roku obrotowego 2019/20 z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, osiągając prawie 22 mln zł zysku netto i znacznie zwiększając rentowność.

Wyniki finansowe

W okresie między październikiem 2019 a czerwcem 2020 roku odnotowaliśmy 178,5 mln zł przychodów i zwiększyliśmy zarówno rentowność operacyjną do 17 proc. (+ 2 pkt. proc.),  jak i marżę wyniku netto do 12 proc. (+1,1 pkt. proc.). Sam zysk netto wyniósł 21,7 mln zł, wobec 19,8 mln przed rokiem, EBITDA zaś wzrosła o 30 proc. do 42,5 mln zł.

Jak mówi Inga Jędrzejewska, Członek Zarządu ds. finansowych Sygnity – Porównując wyniki osiągnięte w 1-3Q 2019/20 warto pamiętać, że wdrożyliśmy w międzyczasie nowe standardy raportowania (MSFF 16), które zwiększyły poziom amortyzacji (i tym samym EBITDA). Ze strony przychodowej – mieliśmy księgowane w zeszłym roku nisko rentowne projekty, z których się wycofaliśmy w kolejnych okresach w ramach restrukturyzacji. Jeśli chodzi o dynamikę wzrostu zysku netto, to należy przypomnieć, że przed rokiem został on jednorazowo powiększony o 5,7 mln zł przez zysk finansowy z wykupu dyskontowego obligacji. Biorąc ten fakt pod uwagę i oczyszczając wynik, widać, że wynik netto zwiększył się o ponad połowę.

Dobrą wiadomością jest również wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (37,2 mln zł), co jest dowodem bardzo dobrej kondycji operacyjnej biznesu.

Osiąganie coraz lepszych wyników nie byłoby możliwe gdyby nie zaufanie, jakim darzą nas nasi Klienci i kontrahenci oraz zaangażowanie całego zespołu Sygnity. Dziękujemy.

Strategia na przyszłość

Nasze wysiłki koncentrujemy w dalszym ciągu na prowadzeniu biznesu w sposób zrównoważony, mając na uwadze również to, że otoczenie rynkowe zmieniło się w sposób znaczący w ostatnim czasie. Jak zauważa Mariusz Jurak, Wiceprezes Sygnity – Oczekiwania Klientów ukierunkowane są na obszar digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Oferta produktowa Sygnity pozwala na osiągnięcie zadowalających wyników a także perspektywicznie adresuje trendy rynkowe, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Nadal skupiamy się na utrzymaniu wysokiej rentowności i efektywności realizowanych projektów, a także na dopasowaniu oferty produktowej oraz usługowej do potrzeb i oczekiwań klientów. – Priorytetem firmy jest utrzymanie powtarzalnych dobrych wyników finansowych, które umożliwią szybszy rozwój naszej oferty, dotarcie do nowych klientów,  z wykorzystaniem takich technologii, jak: rozwiązania chmurowe, robotyzacja procesów, internet rzeczy, zarządzanie strumieniem płatności czy automatyzacja wdrażania zmian regulacyjnych  – podsumowuje Bogdan Zborowski, Prezes Zarządu Sygnity.

O Sygnity

W Sygnity już od prawie 30 lat wspieramy biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

Pomagamy Klientom biznesowym wykorzystywać technologię do budowania trwałej przewagi rynkowej. Nasze rozwiązania optymalizują procesy, usprawniają zarządzanie oraz pomagają podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane.

Wspieramy instytucje administracji publicznej w najważniejszych projektach transformacyjnych, wspólnie z nimi budując fundamenty e-państwa.

W naszych zespołach eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym pracują ręka w rękę ze specjalistami IT projektując, wdrażając i utrzymując systemy, które każdego dnia usprawniają biznes naszych Klientów i ułatwiają życie polskim obywatelom.