Sygnity

Artykuły

Adapter Express Elixir – certyfikowana przez KIR, gotowa aplikacja wspierająca banki w szybkim wprowadzeniu płatności natychmiastowych

Jak podaje KIR, tylko we wrześniu 2020 roku za pomocą systemu płatności natychmiastowych wykonano rekordową liczbę prawie 6 mln przelewów o wartości prawie 6 mld zł. Tym samym, liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do września 2019 r. zwiększyła się o 144 proc.

Podobny wzrost zarówno liczby wykonywanych transakcji, jak i ich wartości obserwujemy na całym świecie. Według raportu EY wartość globalnego rynku płatności natychmiastowych wzrośnie z prawie 7 mld USD w 2018 do prawie 26 mld USD w 2023 r.

Wprowadzanie do oferty płatności natychmiastowych wydaje się więc jedyną słuszną odpowiedzią banków na zmieniające się oczekiwania klientów. Jak wynika z badania Kantar dla Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich –  prawie jedna trzecia z nich uważa, że płatności natychmiastowe powinny być standardem.

Według wspomnianego badania, klienci wybierają przelewy natychmiastowe m.in. wtedy, gdy:

Adapter Express Elixir – gotowa, niezawodna i wdrożona produkcyjnie aplikacja wspierająca banki we wprowadzeniu płatności natychmiastowych

Express Elixir, zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, to najnowocześniejszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający błyskawiczną i bezpośrednią realizację transakcji zarówno między kontami nadawcy i odbiorcy w różnych bankach, jak i na numery telefonów (za pomocą systemu BLIK). Dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego.

Aby umożliwić bankom i innym instytucjom finansowym sprawne przystąpienie do systemu płatności natychmiastowych, zbudowaliśmy Adapter Express Elixir. To gotowa i łatwa do wdrożenia aplikacja certyfikowana przez KIR, która znacznie ogranicza koszty związane z czasochłonnymi modyfikacjami systemów bankowych.

Adapter zapewnia nie tylko realizację płatności, ale również kompleksową obsługę całego procesu uczestnictwa w systemie rozliczeniowym, umożliwiając, m.in.:

Adapter Express Elixir jest gotowym, działającym produkcyjnie i łatwym do wdrożenia systemem, certyfikowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową oraz zbudowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Zarówno architektura systemu, jak i technologia wykonania gwarantują szybkie wdrożenie i bezawaryjność.

Adapter Express Elixir może obsługiwać wiele aplikacji biznesowych, jest łatwo integrowalny z każdym systemem centralnym, niezależnie od dostawcy i Łatwy do wdrożenia.

Przelewy natychmiastowe bez przerwy

Banki, które oferują swoim klientom przelewy natychmiastowe w trybie 24/7/365, zyskują niewątpliwą przewagę konkurencyjną. Aby im to ułatwić, przygotowaliśmy dodatkowy moduł do Adaptera Express Elixir – Biznesową Bazę Danych, która rozszerza funkcjonalności systemu płatności natychmiastowych, umożliwiając m.in.:

Dodatkowo, w okresie niedostępności aplikacji biznesowej, Biznesowa Baza Danych pełni rolę buforowej bazy danych.