Sygnity

Elektroniczny system obiegu dokumentów przeznaczony dla administracji publicznej

eDOK to elektroniczny system obiegu dokumentów przeznaczony dla administracji publicznej. Umożliwia prowadzenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania przez pracownika do momentu jej zakończenia. Udostępnia informacje zawarte w pismach w formie dokumentów elektronicznych oraz zeskanowanych dokumentów papierowych.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Praca grupowa

nad pismem lub sprawą oraz raportowanie postępów prac

Podniesienie jakości obsługi

skrócenie czasu procesowania pism i spraw

Zmniejszenie kosztów

redukcja wydatków administracyjnych oraz uwolnienie zasobów

Monitorowanie pracy pracowników

nad pismem lub sprawą

Optymalizacja pracy

wyeliminowanie powielania czynności

Współpraca z czytnikami kodów

skanerami oraz podpisem elektronicznym

Automatyzacja procesów

powtarzalnych, usprawnienie przepływu informacji

Zapewnienie uzyskania pomocy

oraz stałego rozwoju systemu dzięki nadzorowi autorskiemu

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych

zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem

System eDok został wdrożony z sukcesem u ponad 120 zadowolonych klientów na terenie całego kraju.

CECHY SYSTEMU

Dekretacja pism i spraw, historia dekretacji

Tworzenie dodatkowych rejestrów dla dowolnych typów pism lub spraw

Dołączenie pism do spraw nowych lub już istniejących

Współdzielenie pracy nad sprawą w ramach grupy roboczej

Powiadomienie, wysyłanie informacji „do wiadomości” do osób niebiorących udziału w sprawie

Kontrola terminowości realizacji spraw

Wykorzystanie czytników kodów kreskowych do automatycznego znakowania pism i spraw

Mechanizm akceptacji pism wychodzących

Wbudowany system kalendarzy i komunikatora

Elektroniczny dziennik podawczy

Pocztowa książka nadawcza

Rozbudowany system raportowania z możliwością generacji własnych raportów

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności