Sygnity

Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

POMOST Std (Standard) jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych. System (jego dedykowane moduły) wspomaga również w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z systemem POMOST Std zintegrowany jest moduł WYWIAD Plus, służący do przeprowadzania elektronicznych wywiadów środowiskowych. System wraz z dedykowanymi modułami jest oferowany w formie usługi SaaS.

KORZYŚCI BIZNESOWE

WYWIAD Plus: Sporządzanie i aktualizacja wywiadów środowiskowych

w miejscu jego przeprowadzania

WYWIAD Plus: Możliwość rejestracji pracy socjalnej

przez pracownika podczas wizyty w środowisku

Wsparcie procesu wydawania decyzji

w zakresie udzielanych świadczeń

Wsparcie automatyzacji sprawozdawczości statystycznej

System POMOST Std jest najczęściej używanym w Polsce systemem do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej. Został z sukcesem wdrożony w ponad 1950 Jednostkach Pomocy Społecznej.

CECHY SYSTEMU

System raportów umożliwiających kontrolę zaplanowanych i wypłaconych/ zrealizowanych świadczeń i innych kluczowych dla pracowników ośrodka informacji

Wbudowane podpowiedzi przysługujących kwot świadczeń na podstawie danych zarejestrowanych wcześniej w postaci wywiadu środowiskowego

Generowanie list wypłat świadczeń pieniężnych z opcją przelewów bankowych, przekazów pocztowych, zasilania kart przedpłaconych oraz dokumentów rozliczeniowych dla PŁATNIK-a

Narzędzia do rozliczania świadczeń niepieniężnych wraz z możliwością elektronicznej wymiany danych z rzeczywistym kontrahentem realizującym świadczenie

Świadectwo zgodności z Opisem Systemu dla pomocy społecznej na poziom gminy i powiatu

Współpraca z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego)

Współpraca z Terminalem Mobilnym do przeprowadzania wywiadów

System oferowany w formie usługi SaaS

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności