Sygnity

Case study

Analiza dokumentów pomiarowych i opracowanie zakresu modyfikacji systemu w PAK-VOLT

Rozbudowa wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE)

Firma PAK-VOLT S.A. wykorzystuje rozwiązania autorstwa Sygnity do kompleksowej obsługi procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych pomiarowych. W związku z ustawowymi regulacjami w obszarze rozliczenia Klientów posiadających OZE, a także rozbudową portfela Klientów PAK-VOLT zaszła potrzeba modyfikacji obecnych systemów do dynamicznie kształtującej się rzeczywistości. Dobra znajomość rynku energii, duże doświadczenie w pracy z Klientami z tego sektora oraz znajomość ich potrzeb, przy dużej elastyczności systemów Sygnity pozwoliły sprawnie zaimplementować zmiany.

Wypowiedź klienta

Nasza dotychczasowa współpraca z zespołem Sygnity przebiegała z pełną satysfakcją dla obu stron. Produkty są zbudowane intuicyjnie z uwzględnieniem potrzeb klienta.
Arkadiusz Kosiński
Prezes Zarządu

Klient i jego potrzeby

Klientem jest PAK-VOLT jest spółka obrotowa należąca do Grupy Kapitałowej ZE PAK. Zajmuje się zarówno obrotem hurtowym energii i gazu jak i obsługą odbiorców końcowych. Poprzez silne zorientowanie Grupy na źródła energii odnawialnej wspiera odejście od energetyki opartej na węglu.

Główną potrzebą PAK-VOLT było zapewnienie skutecznego rozliczenia Klientów posiadających OZE, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zapisami umów. Została ona wzmocniona dynamicznym rozwojem portfela Klientów, w tym pozyskaniem klienta strategicznego, cechującego się rozbudowanymi potrzebami i skomplikowanym systemem rozliczeń.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Przeprowadzona analiza potrzeb PAK-VOLT pozwoliła zaproponować rozwiązanie w całości wyczerpujące powstałe wymagania. Ich skuteczna i szybka implementacja zagwarantowała krótki czas dostawy zmian.

Wyzwaniem było dostosowanie mechanizmów pozyskiwania danych, gdzie przy mnogości standardów komunikacyjnych OSD, ich analiza stała się kluczowym zadaniem dla znalezienia optymalnego rozwiązania. Znacznym zmianom uległy też mechanizmy analityczno – raportowe, gdzie pogodzenie istniejących potrzeb z nowymi wymagało uwzględnienia obecnych i przyszłych procesów biznesowych.

Korzyści biznesowe

Dzięki rozwiązaniom Sygnity Klient zyskał:

Możliwość obsługi klientów posiadających mikroinstalacje

Narzędzie pozwalające w sprawny sposób pozyskiwać dane do rozliczeń z Klientami

Zakres projektu

Obsługa nowych sygnałów niezbędnych dla rozliczenia mikroinstalacji:

Wprowadzenie do systemu konfiguracji PPE dla nowo pozyskanych Klientów

Zarządzanie nowymi sygnałami w systemie

Obsługa nowych formatów dokumentów z danymi pomiarowymi i zużyciami

Implementacja nowych przypadków użycia w zakresie przetwarzania danych, w tym rozkładu zużyć

Rozbudowa mechanizmów analityczno – raportowych o zestawienia charakterystyczne dla mikroinstalacji (prezentacja zużyć w obu kierunkach, bilans)

Proces i ocena współpracy

Nasze doświadczenie we współpracy z firmami z rynku energii i partnerski model współpracy z PAK-VOLT pozwolił na szybkie i kompleksowe rozwiązanie kluczowych problemów.