Sygnity

Aktualności

Billon i Sygnity będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi blockchain

Billon Digital Services, spółka z grupy kapitałowej Billon, podpisała umowę współpracy z Sygnity, wiodącym dostawcą rozwiązań do cyfrowej transformacji firm i administracji publicznej.

Firmy planują połączyć swoją wiedzę, doświadczenie i potencjał, aby wzbogacić rozwiązania Sygnity o zaufane zarządzanie dokumentami (Trusted Document Management) oferowane przez system blockchain Billona oraz odpowiedzieć na zainteresowanie klientów Sygnity tą technologią. Na mocy listu intencyjnego Sygnity otrzyma dostęp do otwartej platformy blockchain (ang. Unified Blockchain Platform) zdolnej przetwarzać dokumenty  narodową walutę, oraz dowolną cyfrową wartość w postaci tokenów bezpośrednio w strukturach łańcuchów danych. Sygnity, jako jedna najbardziej zasłużonych firm w polskiej historii informatyzacji i cyfryzacji, będzie teraz mogła ocenić możliwość zastosowania w swoich rozwiązaniach architektury danych rozproszonych. Billon i Sygnity będą też współpracować w zakresie pozyskiwania klientów dla takich rozwiązań.

– Sygnity dołącza do rosnącego grona partnerów Billona, wykorzystujących nasz system blockchain do tworzenia rozwiązań budujących internet wartości i zaufania dla biznesu  – mówi Andrzej Horoszczak, prezes Billon Digital Services. – Wypracowane wspólnie rozwiązania mogą posłużyć optymalizacji procesów biznesowych, usprawnieniu zarządzania przedsiębiorstwami, oraz wsparciu podejmowania strategicznych decyzji w oparciu o dane. Wykorzystanie systemu blockchain Billona w zarządzaniu danymi pozwala obniżyć koszty, zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zbudować zaufanie dzięki transparentności i pełnej integralności przechowywanych w nim danych – dodaje.

–  Jesteśmy firmą giełdową obecną na rynku od 30 lat. Przez ten czas aktywnie uczestniczyliśmy w cyfrowej transformacji biznesu i państwa, biorąc udział w największych projektach budujących polską gospodarkę. Naszym celem jest oferowanie klientom w Polsce i na świecie najbardziej zaawansowanych rozwiązań, które upraszczają procesy i rozwiązują realne problemy biznesowe. Blockchain jest narzędziem, który do naszych rozwiązaniach dodaje aspekty bezpieczeństwa i zaufania, które w dobie coraz większej cyfryzacji, mają kluczowe znaczenie. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą Billon – wierzymy, że połączenie kompetencji i doświadczeń obu firm pozwoli nam zaoferować naszym obecnym i przyszłym klientom zupełnie nową jakość rozwiązań ITmówi Bogdan Zborowski,  prezes Sygnity.

O technologii Billon Digital Services

Billon Digital Services rozwija system zaufanego zarządzania dokumentami (Trusted Document Management – TDM), umożliwiający kompleksową, w pełni cyfrową i zgodną z regulacjami wymianę informacji biznesowej w oparciu o niezmienność i bezpieczeństwo danych zapisanych z użyciem autorskiej technologii blockchain. W odróżnieniu od innych blockchainów protokół opracowany przez Billon nie przechowuje w rozproszonej formie jedynie kryptograficznych odwołań do dokumentów (skrótów hashowych), a kompletne dokumenty. W trakcie publikacji ich treść podlega dekompozycji i rozproszeniu po węzłach blockchaina, co praktycznie uniemożliwia jej niepowołane usunięcie bądź modyfikację. System Billona jako szyfrowana i rozproszona baza danych idealnie nadaje się więc do przechowywania i udostępniania wszelkich wartościowych dokumentów, takich jak umowy, certyfikaty, czy dyplomy, gwarantując ich autentyczność i zabezpieczając przed podrobieniem. Billon pracuje obecnie nad wprowadzeniem funkcjonalności zdalnego podpisu i elektronicznego doręczenia dokumentów, co pozwoli na zdalne składanie oświadczeń woli i zawieranie umów w formie dokumentu elektronicznego w pełnej zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi.

Billon już wcześniej, działając z innym partnerem, wprowadził na rynek platformę , pozwalającą firmom na przesyłanie elektronicznych wersji dokumentów do klientów bez konieczności korzystania z centralnie zarządzanych centrów przetwarzania danych i wypełniającą regulacyjne wymogi trwałego nośnika informacji. Do firm i instytucji, które stosują blockchain Billona do przechowywania i publikowania dokumentów należą między innymi Tauron, Syneriz, Polska Sekcja IEEE oraz Politechnika Świętokrzyska. Grupa Billon pracuje również z partnerami spoza Polski, w tym w Wielkiej Brytanii nad rozwiązaniami zapisującym na blockchainie dokumenty umożliwiające powrót do normalnego życia po pandemii koronawirusa – certyfikaty szczepień lub potwierdzenia gotowości do pracy.

O Billonie

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego rejestru (distributed ledger technology – DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain, a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki.

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce.

We wdrożeniu swojej technologii Billon pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com.

O Sygnity

Sygnity S.A., jako jedna z pierwszych firm IT notowanych na GPW, już od 1991 roku aktywnie uczestniczy w cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i administracji publicznej. Spółka dostarcza rozwiązania IT dla największych firm i najważniejszych instytucji administracji publicznej.

Głównym zakresem działalności jest produkcja, wdrażanie oraz serwisowanie oprogramowania, integracja aplikacji oraz doradztwo IT. Sygnity kieruje swoje usługi i produkty do takich segmentów rynku, jak: przemysł, energetyka, utilities, retail, bankowość, ubezpieczenia, rynek kapitałowy, administracja publiczna: centralna oraz samorządowa.

W całej Polsce Sygnity S.A. zatrudnia ponad 900 ekspertów skupionych w 13 wyspecjalizowanych zespołach, prowadzi ponad 400 bieżących projektów w Polsce i Europie oraz współpracuje z globalnymi dostawcami technologii takimi, jak: IBM, Oracle, Dell Technologies, RedHat, UIPath, VMware, Cisco czy Chmura Krajowa.