Sygnity

Aktualności

Komunikat Zarządu dotyczący ciągłości działania Sygnity w stanie epidemii COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo naszych Pracowników, Klientów, Partnerów oraz Interesariuszy Spółka uruchomiła niezbędne procedury zmierzające do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz utrzymania pełnej gotowości do realizacji zobowiązań kontraktowych, a także wszystkich innych wynikających z relacji biznesowych z naszymi Partnerami. Chcielibyśmy podkreślić, że obecnie nie widzimy realnego zagrożenia dla utrzymania ciągłości działania Spółki. 

W ramach działań prewencyjnych podjęte zostały następujące kroki:

  • wdrożone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Spółki i Grupy Sygnity na wypadek podwyższenia ryzyka / styczności Pracowników z potencjalnym zakażonym – zgodnie z obowiązującym Planem Ciągłości Działania Spółki i Grupy Sygnity;
  • zapewniona została możliwość uruchomienia pracy zdalnej za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia VPN;
  • zapewniono zdalny dostęp do systemów informatycznych i zasobów projektowych niezbędnych do niezakłóconej realizacji zobowiązań kontraktowych;
  • zapewniono organizację wirtualnych środowisk pracy w lokalizacjach zapasowych;
  • zapewniono dodatkowy niezbędny sprzęt oraz flotę;
  • we wszystkich lokalizacjach Spółki i Grupy Sygnity zapewnione zostały profesjonalne środki dezynfekujące;
  • pracownicy na bieżąco informowani są o zaleceniach i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia dotyczących podstawowych zasad zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zakażenia COVID-19;
  • wprowadzono obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla pracowników, którzy powrócili z podróży do krajów zagrożonych;
  • wstrzymane zostały wyjazdy służbowe oraz spotkania, których cele możliwe są do osiągnięcia w sposób zdalny (połączenia tele/video konferencyjne);
  • uruchomiona została procedura wymiany informacji pomiędzy Zespołami o podobnych kompetencjach w celu wyrównania wiedzy o prowadzonych zadaniach. Wymiana wiedzy w oparciu o powyższą bazę pozwala na ewentualne przejęcie zadań do realizacji przez inne zespoły w przypadku zaistnienia wyższej konieczności.