Sygnity

Artykuły

Czy Blockchain jest technologią na czasy pandemii?

W naszej historii ogłaszano już wiele wyjątkowych technologii, które miały zrewolucjonizować świat, w tym rynek usług finansowych. Technologia Blockchain, jako rozproszona baza danych, jest niewątpliwie jedną z nich. Nowa rzeczywistość, w jakiej znalazł się świat po wybuchu pandemii może jednak przyspieszyć pewne procesy i zainspirować wykorzystanie technologii Blockchain na szeroką skalę, nie tylko jako narzędzie do „emisji” kolejnej kryptowaluty. 

W ostatnich latach powstało wiele rad i konsorcjów Blockchain, których zadaniem jest powszechne wdrożenie tej technologii. Intensywne działania w tym kierunku zostały podjęte w największych światowych bankach i instytucjach finansowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje grupa powołana w 2015 roku przez startup R3CEV, zrzeszająca blisko 40 instytucji z ponad 15 krajów na całym świecie (m.in.: Barclays, SBI, UBS, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING i Wells Fargo). R3CEV jest znana jako największa pojedyncza inwestycja w firmę Blockchain.

W Polsce od kilku lat obserwujemy zastosowanie technologii Blockchain/DLT tam, gdzie istnieje potrzeba potwierdzenia przez trzecią – niezależną stronę, zaistnienia konkretnego zdarzenia biznesowego. W przypadku dokumentów bankowych, może być wykorzystana np. do potwierdzenia czasu powstania ostatniej wersji dokumentu oraz jego autora.

Okazuje się, że ta funkcjonalność sprawdza się znakomicie w czasach, kiedy ograniczamy do minimum bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Wiele procesów biznesowych musi być dzisiaj realizowana zdalnie, ale z gwarancją pełnego bezpieczeństwa i niepodważalności wszelkich realizowanych procedur.

Jak Blockchain usprawnia biznes?

Znakomitym przykładem są zrealizowane w ostatnim czasie projekty, do których możemy zaliczyć m.in. uruchomioną w 2018 r. przez Krajową Izbę Rozliczeniową platformę opartą na technologii rejestrów rozproszonych, dzięki której instytucje finansowe uzyskały możliwość publikowania i udostępniania klientom drogą elektroniczną dokumentów w zgodzie z wymogami trwałego nośnika.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, we współpracy z KIR S.A., udostępnił w 2019 roku instytucjom rynku kapitałowego aplikację eVoting, która jest pierwszą tego typu usługą zapewniającą obsługę Walnych Zgromadzeń spółek publicznych, w tym głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Narzędzie to całkowicie zmieni sposób prowadzenia biznesu i podejmowania najważniejszych strategicznych decyzji.

Również UKNF, instytucja regulująca sektor usług finansowych, zaangażowała się w propagowanie i rozwój technologii Blockchain. Wspólnie z KIR S.A. urząd będzie tworzył zarówno rozwiązania wspierające podmioty rynku płatniczego i finansowego w spełnianiu wymogów regulacyjnych, m.in. RODO jak procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Kolejnym istotnym projektem stało się uruchomienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A w kwietniu tego roku [red. 2020] platformy usług BC/DLT. System oparty jest o technologię prywatnego Bockchaina, służy do wysyłki i udostępniania dokumentów publicznych, takich jak cenniki czy regulaminy.

Kolejne instytucje finansowe zaczynają wdrażać z KIR S.A. i BIK S.A. te nowoczesne rozwiązania. Są to projekty firm tzw. międzybankowych, ale należy założyć, że inne środowiska np. ubezpieczenia, medycyna też będą realizować projekty w tej technologii.

Czy Blockchain zrewolucjonizuje wymianę informacji, środków finansowych i dokumentów w czasach, kiedy coraz więcej instytucji i ludzi pracuje zdalnie? To będzie zależeć od tego, czy zdobędzie zaufanie użytkowników i biznesu. Dotychczasowe doświadczenia z technologią Blockchain wskazują na to, że śmiało możemy szukać dla niej miejsca w kolejnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Sądzę, że po zakończeniu pandemii nikt już nie będzie chciał zrezygnować z możliwości, jakie daje technologia rejestrów rozproszonych i stopniowo będzie ona wkraczać w kolejne obszary biznesu i gospodarki. Jedno jest pewne – polski rynek usług finansowych będzie w coraz większym zakresie korzystał z tych technologii, co przyniesie wymierne korzyści wszystkim jego uczestnikom – zarówno instytucjom jak i klientom.