Sygnity

Aktualności

Jak optymalizować koszty energii w procesie produkcji? Sygnity Forecast najlepszym rozwiązaniem

W jaki sposób optymalizować produkcję?

W dzisiejszych czasach, gdy ceny energii elektrycznej oraz gazu są istotnym składnikiem kosztów produkcji i znacząco obciążają budżety firm, warto zastanowić się nad możliwościami optymalizacji zużycia energii. Firma Sygnity posiada narzędzia, które pozwalają w dogodny sposób zbierać niezbędne informacje, wyznaczać prognozy oraz podejmować świadome decyzje w oparciu o wartościowe dane.

Jak w takim razie zmniejszyć koszty energii?

Po pierwsze, potrzebujemy informacji o realnym zużyciu energii. Zebrane dane pozwolą przeanalizować efektywność energetyczną maszyn, budynków itp., a także umożliwią bieżący monitoring i szybką reakcję w razie nagłego wzrostu zużycia.

Samo zbieranie danych nie wystarczy. Firmy, które chcą ograniczyć koszty energii i jednocześnie uczestniczyć w przemianie energetycznej, decydują się na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków produkcyjnych. Mogą w ten sposób znacząco zredukować ilość zużywanej energii „czarnej”, a dodatkowo mają możliwość sterowania produkcją w celu zwiększenia autokonsumpcji wytwarzanej energii.

Tylko skąd wiadomo ile tej energii wyprodukujemy?

Narzędzia prognostyczne Sygnity Forecast wykorzystując dane meteorologiczne, takie jak nasłonecznienie, zachmurzenie, siła wiatru czy temperatura, umożliwiają wyznaczenie prognozy produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, a rozbudowana baza modeli predefiniowanych umożliwia wyznaczenie prognozy zapotrzebowania na podstawie danych historycznych, profili produkcji itp.

Agregując dane w portfelu możemy w szybki sposób zestawić informacje o wyznaczonych prognozach zużycia i produkcji z informacją o zawartych umowach na dostawę energii. Wyznaczone niezbilansowanie trafi do działu zakupów, umożliwiając zapewnienie ciągłości dostaw energii.

Gromadzenie informacji o cenach energii na TGE i RB, a także prognozowanie tych cen stanowią dodatkowe wsparcie przy podejmowaniu decyzji oraz podstawę do budowania strategii zakupowych.