Sygnity

Case study

Jak skutecznie zarządzać kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników realizujących zadania w terenie. Nowe rozwiązanie Sygnity dla SEC Serwis

ZPB to rozwiązanie wspierające przedsiębiorstwa infrastrukturalne (np. firmy energetyczne, wodociągowe, telekomunikacyjne czy ciepłownicze) w skutecznym i efektywnym kosztowo zarządzaniu pracą brygad w terenie.

ZPB centralizuje w jednej aplikacji wszystkie zlecenia, takie jak na przykład: obsługa awarii, prace eksploatacyjne, prace związane z rozbudową sieci, usługi dystrybucyjne związane z obsługą techniczną Klienta (montaże/demontaże urządzeń, odczyty itp.) oraz wspiera ich sprawną realizację przez brygady/pracowników w terenie. Dzięki funkcjonalności wyznaczania optymalnej trasy przejazdu do miejsca wykonania zadania pozwala też znacząco ograniczyć koszty transportu.

Klient i jego potrzeby

Nasz klient to spółka prowadząca działalność inwestycyjno-remontową oraz usługi serwisowe w obszarze ciepłownictwa takie, jak m.in.: eksploatacja sieci ciepłowniczej czy konserwacja urządzeń. Firma zatrudnia 100 pracowników, serwisuje prawie 3 tys. węzłów cieplnych, ponad 300 km sieci ciepłowniczych oraz prawie 6 tys. ciepłomierzy.

Główną potrzebą biznesową Klienta było usprawnienie procesu planowania prac eksploatacyjnych, skuteczniejsze zarządzanie kilkudziesięcioosobowym zespołem pracowników realizujących zadania w terenie oraz przyspieszenie raportowania w terenie i rozliczania wykonanych prac eksploatacyjnych.

Do realizacji tego projektu Klient wybrał nasze rozwiązanie – system ZPB, które umożliwia przedsiębiorstwom infrastrukturalnym (np. energetycznym, wodociągowym, telekomunikacyjnym czy ciepłowniczym) skuteczne i efektywne kosztowo zarządzanie pracą brygad w terenie.

Rola Sygnity

Zadaniem Sygnity było zaprojektowanie i wdrożenie systemu, który wesprze Klienta w skutecznym zarządzaniu zadaniami pracowników, usprawni komunikację z brygadami oraz pomoże znacząco ograniczyć koszty transportu, dzięki funkcjonalności wyznaczania optymalnej trasy przejazdu do miejsca wykonania zadania.

Współpracę z Klientem jak zawsze rozpoczęliśmy od analizy potrzeb i opracowania koncepcji biznesowej rozwiązania. Pierwszy etap wdrożenia zrealizowaliśmy w ciągu 6 miesięcy. Było to możliwe m.in. dzięki wypracowanym przez wiele lat standardom oraz bardzo dobrej współpracy z zespołem Klienta.

Na potrzeby wdrożenia utworzyliśmy kilkuosobowy zespół realizacyjny złożony z przedstawicieli obu stron. Wypracowywane rozwiązania i funkcjonalności były udostępniane Zamawiającemu na bieżąco, dzięki czemu regularnie wzrastał zakres funkcjonalny wdrażanego systemu. W kolejnym etapie prac planowane jest rozszerzenie systemu o obsługę rejonów znajdujących się poza miastem Szczecin oraz dalsza harmonizacja danych lokalizacyjnych, wykorzystywanych do opisu zleceń z zewnętrznymi zbiorami danych.

Wybrane funkcjonalności rozwiązania

System do Zarządzania Pracą Brygad umożliwia m.in.:

 • Skuteczne zarzadzanie brygadami (m.in. możliwość definiowania brygad i ich dostępności)
 • Efektywne zarządzanie zleceniami planowymi i nieplanowymi (możliwość nadawania zleceniom statusów i ich priorytetyzacja) oraz alokacją zleceń
 • Przypisywanie konkretnych zasobów i kompetencji potrzebnych do realizacji określonych zleceń
 • Wsparcie brygady pracującej w terenie poprzez m.in. wyznaczanie optymalnej trasy dojazdu, umożliwienie sprawnej komunikacji z brygadami dzięki wygodnej aplikacji
 • Zbieranie szczegółowych danych i wytycznych dotyczących realizowanego zlecenia
 • Szybsze rozliczanie zleceń poprzez ewidencję kosztów i czasu pracy
 • Bieżące raportowanie w zakresie postępów realizacji zlecenia.

Korzyści biznesowe

Dzięki ZPB Klient:

 • skróci czas realizacji zadań
 • będzie otrzymywać szybką informację zwrotną o wykonywanych pracach w terenie, m.in. rodzaju prac, niezbędnych uprawnieniach czy statusie ich realizacji
 • zoptymalizuje czas i trasę dojazdów brygad na miejsce zlecenia
 • będzie miał dostęp do aktualnych danych o majątku sieciowym (technicznych i procesowych), dzięki integracji z systemem GIS
 • ograniczy koszty i czas, dzięki automatyzacji procesu obsługi, raportowania i rozliczania zleceń
 • będzie skuteczniej zarządzał pracownikami, dzięki monitorowaniu pracy brygad w czasie rzeczywistym

Opinia Klienta:

Wdrożony przez Sygnity system zdecydowanie ułatwił nam zarządzanie pracą brygad i przyniósł realne korzyści biznesowe. System daje nam dane na temat tego, jak pracują nasze brygady, ile zleceń mamy aktualnie otwartych i jaki jest ich status. Dzięki temu efektywniej planujemy zlecenia, mamy więcej zadowolonych klientów i mniej przejechanych kilometrów. Współpraca z firmą Sygnity przebiegała sprawnie a wdrożone rozwiązania spełniają nasze oczekiwania.
Bogumił Pysar
Kierownik Wydziału Eksploatacji SEC Serwis Sp. z o.o.