Sygnity

Case study

Kilkadziesiąt tysięcy wniosków o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej przeszło do tej pory przez system CMO.ARKA

Dokładnie 14 dni – tyle zajęło nam przygotowanie i wdrożenie u naszego klienta systemu CMO.ARKA, jako odpowiedzi na uruchomienie pomocy rządowej z PFR w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. System wspiera proces obsługi wniosków o dofinasowanie z Państwowego Funduszu Rozwoju składanych przez polskich przedsiębiorców. CMO.ARKA pełni rolę platformy komunikacyjnej pomiędzy systemami front-officowymi  banku i Ministerstwa Finansów, wykorzystując w tym celu kanał komunikacyjny STIR*.

Klient i jego potrzeby

Nasz Klient to jeden z największych banków w Polsce o silnym profilu konsumenckim i SME, posiadający równocześnie spory portfel klientów korporacyjnych. Klient jest częścią większej grupy kapitałowej o zasięgu ogólnoświatowym.

Wyzwanie

Bank musiał w bardzo krótkim czasie przygotować się na obsługę wniosków o dofinansowanie z PFR. Cały proces wymagał szczegółowego rozplanowania, począwszy od rejestracji wniosku, przez walidację informacji w nim zawartych aż do przekazania wniosku w postaci plików XML do Ministerstwa Finansów. Co ważne, poprawna obsługa wniosków wymagała również komunikacji zwrotnej – Ministerstwo musiało równie sprawnie informować  bank zarówno o akceptacji lub odrzuceniu wniosku jak również o konieczności uzupełnienia danych.

O ile jednak Klient potrafił szybko dostosować system front-office do wymagań Tarczy Antykryzysowej, o tyle brakowało mu platformy, która umożliwiałaby dwukierunkową komunikację z Ministerstwem Finansów, za pośrednictwem kanału komunikacyjnego STIR.

Największym wyzwaniem dla naszego Klienta (i jednocześnie kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie projektu) był CZAS. Najmniejsze opóźnienie w przygotowaniu kompletnego procesu obsługi wniosków mogło skutkować „odpływem” klientów do innego banku. W końcu utrzymanie płynności finansowej w czasie kryzysu decyduje o być albo nie być przedsiębiorcy na rynku – w takiej sytuacji nie ma miejsca na choćby najmniejsze opóźnienie. Dlatego kluczowe było dla nas wdrożenie narzędzia, które umożliwi  bankowi sprawną obsługę dofinansowań a równocześnie będzie uniwersalne, nowoczesne i łatwo skalowalne.

Rozwiązanie

Do realizacji tego projektu Klient wybrał firmę Sygnity, która we wcześniejszych wspólnych projektach wiele razy udowodniła, że potrafi działać pod presją czasu i dostarczać rozwiązania terminowo. Nasze rozwiązanie zbudowaliśmy na bazie systemu CMO**, który jest platformą komunikacji w formacie XML. CMO.ARKA pełni rolę komunikatora pomiędzy bankiem, do którego spływają wnioski w ramach tarczy, a Ministerstwem Finansów, który tej pomocy udziela.

Sercem naszego rozwiązania jest baza danych Oracle, która zapewnia wysoką wydajność całego procesu. Pozwala na elastyczne przechowywanie, walidację i transfer danych oraz informacji przekazywanych do Ministerstwa Finansów i z powrotem. W Sygnity posiadamy wieloletnią historię współpracy z Oracle Polska, dzięki czemu ryzyko opóźnienia oraz niskiej wydajności i stabilności rozwiązania zostały ograniczone do minimum.

Jak to działa?

Dane z wniosku (w postaci pliku płaskiego, pliku XML, webService) przesyłane są do systemu CMO.ARKA. Nasza platforma gromadzi dane z poszczególnych wniosków, waliduje je a następnie przetwarza na plik zbiorczy w formacie KIR/ARKA. Pliki zbiorcze przekazywane są za pomocą kanału STIR do Ministerstwa Finansów. Po rozpatrzeniu wniosków CMO.ARKA odczytuje informacje z decyzją Ministerstwa oraz ewentualnie informacje o błędach we wnioskach i przekazuje zwrotnie w „zrozumiałym” formacie do dalszego procedowania po stronie banku.

Efekty

Połączenie doświadczenia Sygnity w terminowym dostarczaniu zarówno kompleksowych rozwiązań IT jak i nowoczesnych technologii trójwarstwowych oraz wysokowydajnej bazy Oracle pozwoliło Klientowi na terminowe uruchomienie obsługi wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej. To przykład partnerstwa biznesowego, wykorzystującego najlepsze kompetencje obu stron po to, by dostarczyć klientom narzędzia, które usprawniają biznes i pomagają błyskawicznie dostosować się do nowej sytuacji rynkowej.

Przez system CMO.ARKA przechodzi dziennie 300 wniosków o dofinansowanie z PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorcy sprawnie i wygodnie wysyłają wnioski, a nasz klient dostosowując się w zaledwie 14 dni do nowych wymagań udowodnił, że jest partnerem finansowym na czas kryzysu.

*STIR – system teleinformatycznej izby rozliczeniowej, służy do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i

** System CMO – platforma komunikacji i wymiany informacji w formacie XML z systemem STIR