Sygnity

Zarządzanie majątkiem sieciowym GIS

dla gazownictwa

Zarządzanie majątkiem sieciowym GIS dla gazownictwa

System usprawnia procesy biznesowe związane z zarządzaniem i eksploatacją sieci gazowych w obszarze operacyjnym, analitycznym i planistycznym.

Umożliwia on zbudowanie własnej, zestandaryzowanej bazy danych o majątku technicznym, obejmującej model sieci oraz obiektów sieciowych.

Kluczowe funkcjonalności

Ewidencja infrastruktury gazowniczej

Procesy inwestycyjne i remontowe (plany inwestycyjne i remontowe)

Zarządzanie urządzeniami gazowniczymi

Proces przyłączeniowy

  • wydawanie warunków technicznych
  • obsługa wniosków i umów przyłączeniowych

Procesy eksploatacyjne (wraz z zarządzaniem pracami brygad w terenie)

  • obsługa zgłoszeń i zleceń
  • obsługa awarii
  • harmonogramowanie zadań i prac
  • obsługa uzgodnień terenowych

Obliczenia i symulacje sieciowe

Korzyści biznesowe

Usprawnienie zarządzania informacją, dzięki spójnej, wielowymiarowej oraz dostępnej dla wielu użytkowników bazy informacji o sieci

Pewniejsze decyzje biznesowe, dzięki modelom predykcyjnym, symulacjom i planowaniu zadań

Szybsze wykrywanie nieprawidłowości w pracy sieci oraz ich dokładna lokalizacja

Zmniejszenie awaryjności i kosztów ich usuwania, dzięki prognozowaniu pracy i zdarzeń na sieci

Wspomaganie eksploatacji i zarządzania majątkiem – w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami, pracą w terenie

Wsparcie dyspozytorów – w zakresie m.in. obsługi awarii, czy budowy planu wyłączeń, dzięki analizom i raportowaniu w czasie rzeczywistym

Wsparcie operatorów – w zakresie m.in. oceny stanu technicznego sieci, czy budowania planów rozwoju sieci

System współpracuje z Open Street Map w zakresie prezentacji map oraz wyszukiwania obiektów i adresów, a także z zewnętrznymi usługami Open Geospatial Consortium (np. Web Map Service, Web Feature Service, udostępniane przez geoportal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i powiatowe węzły infrastruktury informacji przestrzennej), prezentując ich mapy i dane oraz umożliwiając wyszukiwanie obiektów w usłudze WFS.

Klient może zarządzać rozwiązaniem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom.

Sprawdź pełną ofertę

dla utilities

Porozmawiaj z ekspertem

Marcin Niewiadomski

Menedżer Jednostki Biznesowej

MNiewiadomski@Sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności