Sygnity

Zarządzanie majątkiem sieciowym GIS

dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Zarządzanie majątkiem sieciowym GIS dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

To platforma usprawniająca procesy biznesowe związane z zarządzaniem i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze operacyjnym, analitycznym i planistycznym.

Wykorzystanie technologii GIS oraz danych przestrzennych w każdym module systemu wspierającym obsługę procesów biznesowych, tworzy bezpośrednie powiązanie pomiędzy działaniami operacyjnymi a obiektami prezentowanymi na mapie, aktywnym schemacie czy też na formularzu opisowym. Pozwala to użytkownikom na realizowanie swoich zadań w naturalnym dla nich środowisku i kontekście.

Kompleksowe rozwiązanie wspierające każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania infrastrukturą charakteryzuje się budową modułową umożliwiającą stopniowe wdrażanie bądź też wdrożenie tylko wybranych elementów i zintegrowanie ich z rozwiązaniami innych producentów.

Standardowe wersje produktu po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej są dostosowywane do potrzeb i organizacji Klienta oraz integrowane z otoczeniem informatycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie (ERP, CRM, SCADA, Billing, Odczyty liczników).

Platforma jest dostępna w wersji desktopowej, przeglądarkowej oraz mobilnej.

Wybrane funkcjonalności

Ewidencja danych o majątku sieciowym

w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji danych sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z powiązaną dokumentacją, wynikającej ze sprawdzonych procedur utrzymaniowych

Wspomaganie eksploatacji i zarządzania majątkiem

w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami, wideoinspekcji

Wspomaganie prac w terenie

w zakresie zarządzania pracą brygad

Zarządzanie planowaniem i realizacją inwestycji

w zakresie tworzenia planu rzeczowo-finansowego przyłączeń, inwestycji i likwidacji oraz nadzorowania ich realizacji, aż do utworzenia środka trwałego i jego powiązania ze składowymi technicznymi

Wspomaganie obsługi klienta

w zakresie wsparcia obsługi wniosków kierowanych do operatora oraz wydawania warunków technicznych

Wspomaganie pracy dyspozycji

w zakresie odzwierciedlania stanów bieżących sieci ciepłowniczej, obsługi awarii, powiadamiania klientów o przerwach w dostawie ciepła, a także wsparcia dla budowy planu wyłączeń

Wspomaganie operatora w zakresie oceny stanu technicznego sieci

oraz kwalifikacji do wymiany/remontu oraz budowania planów rozwoju sieci

Wspomaganie optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej

poprzez integrację z systemami telemetrii i zdalnych odczytów liczników

Wspomaganie obliczeń inżynierskich

w zakresie udostępniania modeli sieci na potrzeby obliczeń

Wspomaganie obsługi wozów asenizacyjnych

Wsparcie dla integracji z laboratorium jakości wody

Generowanie profili sieci

Korzyści biznesowe

Usprawnienie zarządzania informacją, dzięki przechowywaniu wszystkich danych technologicznych w jednej bazie

Efektywniejsze zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną i planowanie prac na sieci

Pewniejsze decyzje biznesowe, symulacjom i planowaniu zadań w pracy sieci oraz ich dokładna lokalizacja

Szybsze wykrywanie nieprawidłowości w pracy sieci oraz ich dokładna lokalizacja

Usprawnienie obsługi klienta – informowanie o pracach na sieci i przerwach w dostawie ciepła, minimalizacja przerw w dostawie ciepła

Wspomaganie eksploatacji i zarządzania majątkiem – w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami, pracą w terenie

Wsparcie dyspozytorów – w zakresie m.in. obsługi awarii, czy budowy planu wyłączeń, dzięki analizom i raportowaniu w czasie rzeczywistym

Wsparcie operatorów – w zakresie m.in. oceny stanu technicznego sieci, czy budowania planów rozwoju sieci

Sprawdź pełną ofertę

dla utilities

Porozmawiaj z ekspertem

Janusz Kozok

Menedżer Jednostki Biznesowej

JKozok@Sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności