Sygnity

Świadczenie usług Data & Analytics dla sektora energetycznego i przemysłu

Zakres usług wynika wprost z potrzeb Zamawiającego i może dotyczyć kilku wymienionych poniżej obszarów i zagadnień tematycznych.

ZAKRES USŁUG

Zarządzanie jakością danych (Data Quality Managament)

dotyczy świadczenia usług analizy biznesowej w celu analizowania i pozyskiwania wartości z niezliczonych źródeł danych, które gromadzimy na dużą skalę.

Data discovery

to zakres naszej usługi gdzie zwracamy uwagę aby dostęp do danych nie ograniczał się tylko do działów IT. To właśnie użytkownicy biznesowi mają szanse na znajdowanie wzorów zachowania i łączenia wielu różnych danych.

Artificial Intelligence

usługa łącząca sztuczną inteligencję z autonomicznymi rzeczami i koncentrująca się na poziomie zaawansowania sztucznej inteligencji, która wchodzi w interakcje z otoczeniem.

Predykcyjne i preskryptywne narzędzia analityczne

usługa z zakresu rozwoju analityki preskryptywnej. Analityka predykcyjna to praktyka polegająca na wydobywaniu informacji z istniejących zestawów danych w celu prognozowania przyszłych prawdopodobieństw. Dane analizowane są pod kątem tego, jakie decyzje należy podjąć i jakie kroki należy przedsięwziąć, by osiągnąć zamierzony cel.

Zarządzanie danymi

dane są przydatne tylko wtedy, gdy są dostępne. Nowe narzędzia i metody przygotowywania danych świadczone przez Nas pomogą zwiększyć tę tendencję i zmniejszyć rozdźwięk między biznesem a technologią.

Współpracujące Dane pochodzące z różnych źródeł

dziś w biznesie analizowane są informacje nie tylko biznesowe. Wpływ na decyzje klienta ma bardzo wiele czynników. Dlatego tak ważne stało się przyglądanie się danym płynącym z bardzo wielu różnych źródeł.

Data-driven business

wszystkie decyzje w przedsiębiorstwie i realizacja procesów są oparte na danych. Nawet dane jakościowe mogą być wykorzystywane do wspierania procesu decyzyjnego. Ma to za zadanie wykluczenie działań opartych na wyczuciu i intuicji, a opieranie się na rzeczywistych faktach.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności