Sygnity

Rozwiązanie wspierające udział przedsiębiorstwa w Rynku Mocy

Sygnity Capacity Market (SCM) dedykowany jest dla dostawców mocy.

Celem biznesowym wdrożenia systemu jest zmniejszenie ryzyka naliczenia kar oraz utraty korzyści za niewypełnianie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Rynku Mocy przez dostawców mocy oraz  zwiększenie szans na dodatkowe przychody z nadwyżek mocy w okresach zagrożenia i efektywnego uczestnictwa w rynku wtórnym.

Zakładając rozwój API Rejestru Rynku Mocy (PURM) oraz pojawienie się platformy obrotu obsługującej rynek wtórny, istotnym usprawnieniem wnoszonym przez SCM będzie automatyzacja działań w zakresie przetwarzania transakcji i obsługi obowiązków mocowych.

Zachęcamy do zapoznania się z referatem  naszych ekspertów, który przedstawia rozwiązanie Sygnity Capacity Market, jego funkcje i korzyści.

Adam Larysz (Dyrektor Obszaru Biznesowego) oraz Piotr Karwaczyński (Ekspert ds. Analizy Biznesowej ) zaprezentowali go na XXV Konferencji Naukowo-Technicznej „Rynek Energii Elektrycznej: 25 lat doświadczeń – nowe otwarcie” w dniach 7-9 października 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Efektywna obsługa procesu certyfikacji

pozwala zgromadzić w jednym miejscu komplet wymaganych informacji oraz daje możliwość automatycznego pobierania lub aktualizowania informacji rejestrowanych już w innych systemach.

Sprawna realizacja i dotrzymywanie warunków umowy mocowej poprzez:

- monitorowanie świadczenia obowiązku mocowego (wczesne reagowanie, brak kar),
- wsparcie udziału jednostki w rynku wtórnym (rejestr transakcji i ich wpływ na obowiązek mocowy),
- przenoszenie obowiązku mocowego na inną jednostkę,
- prognozowanie wystąpienia okresu zagrożenia,
- powiadamianie o ważnych zdarzeniach (problemy z bilansem, wystąpienie okresu zagrożenia, brak wypełnienia obowiązku demonstracji, etc.)

Efektywność finansowa

dzięki weryfikacji kwot należności oraz kar, a także wsparcie decyzji – zrealizować, odsprzedać czy ponieść karę.

Do zasadniczych zadań SCM należą:

  • monitorowanie wypełniania obowiązku mocowego na poziomie zarówno jednostek jak i dostawcy,
  • zarządzanie obowiązkami mocowymi JRM,
  • obsługa transakcji rynku wtórnego,
  • wsparcie działania podczas okresów zagrożenia,
  • prowadzenie rozliczeń wewnętrznych i generowanie raportów kontrolnych.
  • automatyzacja działań w zakresie przetwarzania transakcji.

CECHY SYSTEMU

Obsługa rejestrów obowiązku mocowego – ewidencja jednostek fizycznych, jednostek rynku mocy, umów mocowych, umów rynku wtórnego, transakcji rynku wtórnego, parametrów i wyników aukcji, przeniesienie obowiązku mocowego między własnymi jednostkami rynku mocy.

Monitorowanie wypełniania obowiązków demonstracji, mocowego, skorygowanego obowiązku mocowego, monitorowanie ryzyka wystąpienia okresu zagrożenia, monitorowanie liczby przekroczeń iloczynu mocy osiągalnej netto i KWD.

Obsługa okresów zagrożenia – rejestracja wystąpienia okresu zagrożenia i testowego okresu zagrożenia, realokacja obowiązku mocowego, powiadomienie o wystąpieniu okresu zagrożenia.

Obsługa obowiązków mocowych dostępnych do odsprzedaży – monitorowanie mocy nieobjętych obowiązkiem mocowym, wyznaczenie obowiązków mocowych dostępnych do odsprzedaży, publikacja informacji o obowiązkach mocowych dostępnych do odsprzedaży.

Obsługa usługi bilansowania obowiązków mocowych dla podmiotów trzecich – ewidencja usługobiorców usługi bilansowania, ewidencja umów usługi bilansowania, rozliczenie usługi bilansowania.

Obsługa rozliczeń – prowadzenie rozliczeń wewnętrznych uczestnictwa w rynku mocy, generowanie kontrolnych raportów rozliczeniowych, szacowanie wysokości kar i premii.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności