Sygnity

Metering Devices Management System

System Zarządzania Urządzeniami Pomiarowymi zainstalowanymi w sieci oraz zgromadzonymi w  magazynie.

MDMS pozwala na kompleksowe prowadzenie gospodarki urządzeniami pomiarowymi tj. licznikami, wodomierzami, przekładnikami, modemami, zegarami, plombami, rejestratorami. W Systemie prowadzona jest gospodarka magazynowa urządzeń znajdujących się w magazynie, wydanych monterom oraz zainstalowanych w sieci. Dla magazynów prowadzone są stany magazynowe i ewidencjonowane obroty urządzeniami za pomocą dokumentów obrotowych przychodowych, przesunięcia, likwidacyjnych.  

KORZYŚCI BIZNESOWE

Objęcie kontrolą i nadzorem pełnego cyklu życia urządzeń pomiarowych

Obniżenie kosztów eksploatacji sieci

np. w wyniku planowego zastąpienia urządzeń wadliwych sprawnymi urządzeniami

Zmniejszenie strat handlowych

np. w wyniku kontroli ruchu urządzeń

Wprowadzenie wysokiej standaryzacji korporacyjnej

w zakresie procesów gospodarowania urządzeniami pomiarowymi oraz technicznej obsługi odbiorcy

Uproszczenie i zwiększenie procesu inwentaryzacji

Analiza rozmieszczenia urządzeń

oraz stanu w jakim znajdowały się wcześniej; informacje o całej historii ruchu urządzeń

Raportowanie skuteczności

wykonanych przez pracowników napraw oraz ekspertyz

Zwiększenie wydajności pracy magazynierów

oraz poprawa jakości i pewności danych wprowadzanych do systemu dzięki aplikacji mobilnej mobileMDMS

MDMS współpracuje z systemem TSS (Technical Service System – System Technicznej Obsługi Odbiorców) i stanowi rozszerzenie zakresu funkcjonalnego stosowanego w systemach bilingowych.

CECHY SYSTEMU

MDMS tworzy ewidencję infrastruktury pomiarowej w jednym miejscu, pozwala na przeprowadzenie analizy oraz usprawnienie procesów związanych z prowadzoną gospodarką magazynową.

ewidencje podstawowe urządzeń, magazynów, obsługi urządzeń, zakupu urządzeń, lokalizacji urządzeń i elementów sieci, pracowników i użytkowników

mobileMDMS – aplikacja działająca w urządzeniu przenośnym (PDA), zapewniająca magazynierom dostęp do kluczowych funkcjonalności w trakcie pracy

przyjęcia urządzeń do magazynu – rejestracja nowego modelu urządzenia, wprowadzenie przyjętych urządzeń, wystawienie dokumentu magazynowego PZ

przesunięcia magazynowe – wydanie urządzeń z magazynu, przyjęcie urządzenia do magazynu, utworzenie dokumentu przesunięcia MM

instalowanie/zdejmowanie urządzenia z sieci – pobranie urządzenia z magazynu, zawieszenie urządzenia w sieci, zdjęcie urządzenia z sieci, wystawienie dokumentu OT/OTS

wydanie/przyjęcie urządzenia od montera – przekazanie urządzenia monterowi, wystawienie karty monterskiej, zdanie urządzeń do magazynu

obsługa urządzeń z licznikami – przypisanie jednego lub kilku zestawów czynności, ocena opłacalności wykonania naprawy, legalizacji, ekspertyzy, realizacja bądź rezygnacja z obsługi, wykonanie naprawy, legalizacja bądź likwidacja urządzenia

obsługa usług dla urządzeń obcych – przyjęcie urządzenia obcego, wydanie dokumentu przyjęcia usługi obcej, wykonanie usługi obcej w magazynie lub na urządzeniu zainstalowanym na sieci, wystawienie zlecenia OT do usługi obcej, załączenie kalkulacji do usługi obcej: wystawienie wniosku do faktury VAT na usługę

likwidacja urządzeń – wystawienie dokumentu likwidacyjnego (protokołu), zdjęcie z ewidencji magazynowej urządzenia zlikwidowanego

przekazanie danych do systemu finansowo-księgowego – na podstawie wykonanych zdarzeń na urządzeniu, zarejestrowanie do systemu księgi głównej danych wartościowych dotyczących stanów i urządzeń zabudowywanych/zdejmowanych z sieci

raportowanie – uzyskanie informacji o aktualnych stanach magazynowych oraz historii urządzeń jak i zakresu wykonanych czynności, wyliczenie skuteczności wykonanych napraw i ekspertyz

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności