Sygnity

System do zarządzania majątkiem sieciowym w branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

System Sygnity EAM/GIS for Aqua (AquaNet) to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do zarządzania majątkiem sieciowym w branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

Sygnity EAM/GIS for Aqua obejmuje model sieci i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych. Interdyscyplinarna baza danych obejmuje także bogaty zakres danych procesowych. Wykorzystanie technologii GIS oraz danych przestrzennych w każdym module systemu wspierającym obsługę procesów biznesowych, tworzy bezpośrednie powiązanie pomiędzy działaniami operacyjnymi a obiektami prezentowanymi na mapie, aktywnym schemacie czy też na formularzu opisowym. Pozwala to użytkownikom na realizowanie swoich zadań w naturalnym dla nich środowisku i kontekście.

Kompleksowe rozwiązanie wspierające każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania infrastrukturą charakteryzuje się budową modułową umożliwiającą stopniowe wdrażanie bądź też wdrożenie tylko wybranych elementów i zintegrowanie ich z rozwiązaniami innych producentów.

Standardowe wersje produktu po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej są dostosowywane do potrzeb i organizacji Klienta oraz integrowane z otoczeniem informatycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie (ERP, CRM, SCADA, Billing, WFM).

 

Nasze doświadczenia pozwalają na wsparcie automatyzacji wszelkich procesów związanych z zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwach, których podstawą działania jest sieć dystrybucyjna, transmisyjna, ale także dowolne zasoby przestrzenne.

System wspiera:

Zarządzanie pełnym cyklem życia majątku sieciowego

Utrzymywanie danych o majątku sieciowym

w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji danych sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z powiązaną dokumentacją, wynikającej ze sprawdzonych procedur utrzymaniowych.

Wspomaganie eksploatacji i zarządzania majątkiem

w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami, wideoinspekcji.

Wspomaganie prac w terenie

w zakresie zarządzania pracą brygad, zarządzania planowaniem i realizacją inwestycji – w zakresie tworzenia planu rzeczowo-finansowego przyłączeń, inwestycji i likwidacji oraz nadzorowania ich realizacji, aż do utworzenia środka trwałego i jego powiązania ze składowymi technicznymi.

Wspomaganie obsługi klienta

w zakresie wsparcia obsługi wniosków kierowanych do operatora oraz wydawania warunków i podpisywania umów.

Wspomaganie pracy dyspozycji

w zakresie odzwierciedlania stanów bieżących sieci, obsługi awarii, a także wsparcia dla budowy planu wyłączeń.

Wspomaganie operatora

w zakresie oceny stanu technicznego sieci oraz kwalifikacji do wymiany/remontu oraz budowania planów rozwoju sieci.

Wspomaganie optymalizacji pracy

sieci ciepłowniczej poprzez integrację z systemami telemetrii i zdalnych odczytów liczników.

Wspomaganie obsługi wozów asenizacyjnych

Wsparcie dla integracji z laboratorium jakości wody

Wspomaganie obliczeń inżynierskich

w zakresie udostępniania modeli sieci na potrzeby obliczeń.

Moduły systemu mogą działać w środowisku desktop, web oraz tablet/mobile (wybrane funkcjonalności).

KORZYŚCI BIZNESOWE

Spójna, interdyscyplinarna oraz dostępna dla wielu użytkowników baza informacji o sieci.

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości danych.

Sprawdzone procedury inwentaryzacyjne i utrzymaniowe.

Wzrost efektywności zarządzania majątkiem sieciowym.

Zautomatyzowanie i scentralizowanie wsparcia wybranych procesów.

Otwartość na integrację z otoczeniem.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności