Sygnity

System EAM/GIS For Heat (HeatNet)

System Sygnity EAM/GIS for Heat (HeatNet) to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do zarządzania majątkiem sieciowym w branży ciepłowniczej.

Sygnity EAM/GIS for Heat obejmuje model sieci i obiektów ciepłowniczych. Interdyscyplinarna baz danych obejmuje także bogaty zakres danych procesowych. Wykorzystanie technologii GIS oraz danych przestrzennych w każdym module systemu wspierającym obsługę procesów biznesowych, tworzy bezpośrednie powiązanie pomiędzy działaniami operacyjnymi a obiektami prezentowanymi na mapie, aktywnym schemacie czy też na formularzu opisowym. Pozwala to użytkownikom na realizowanie swoich zadań w naturalnym dla nich środowisku i kontekście.

Kompleksowe rozwiązanie wspierające każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania infrastrukturą charakteryzuje się budową modułową umożliwiającą stopniowe wdrażanie bądź też wdrożenie tylko wybranych elementów i zintegrowanie ich z rozwiązaniami innych producentów.

Standardowe wersje produktu po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej są dostosowywane do potrzeb i organizacji Klienta oraz integrowane z otoczeniem informatycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie (ERP, CRM, SCADA, Billing, WFM).

Nasze doświadczenia pozwalają na wsparcie automatyzacji wszelkich procesów związanych z zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwach, których podstawą działania jest sieć dystrybucyjna, transmisyjna, ale także dowolne zasoby przestrzenne.

System wspiera:

Zarządzanie pełnym cyklem życia majątku sieciowego

Utrzymywanie danych o majątku sieciowym

w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji danych sieci i obiektów ciepłowniczych wraz z powiązaną dokumentacją, wynikającej ze sprawdzonych procedur utrzymaniowych.

Wspomaganie eksploatacji i zarządzania majątkiem

w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami.

Wspomaganie prac w terenie

w zakresie zarządzania pracą brygad.

Zarządzanie planowaniem i realizacją inwestycji

w zakresie tworzenia planu rzeczowo-finansowego przyłączeń, inwestycji i likwidacji oraz nadzorowania ich realizacji, aż do utworzenia środka trwałego i jego powiązania ze składowymi technicznymi.

Wspomaganie obsługi klienta

w zakresie wsparcia obsługi wniosków kierowanych do operatora oraz wydawania warunków i podpisywania umów.

Wspomaganie pracy dyspozycji

w zakresie odzwierciedlania stanów bieżących sieci ciepłowniczej, obsługi awarii, a także wsparcia dla budowy planu wyłączeń.

Wspomaganie operatora w zakresie oceny stanu technicznego sieci

oraz kwalifikacji do wymiany/remontu oraz budowania planów rozwoju sieci.

Wspomaganie optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej

poprzez integrację z systemami telemetrii i zdalnych odczytów liczników.

Wspomaganie obliczeń inżynierskich

w zakresie udostępniania modeli sieci na potrzeby obliczeń.

Moduły systemu mogą działać w środowisku desktop, web oraz tablet/mobile (wybrane funkcjonalności).

KORZYŚCI BIZNESOWE

Spójna, interdyscyplinarna oraz dostępna dla wielu użytkowników baza informacji o sieci.

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości danych.

Sprawdzone procedury inwentaryzacyjne i utrzymaniowe.

Wzrost efektywności zarządzania majątkiem sieciowym.

Zautomatyzowanie i scentralizowanie wsparcia wybranych procesów.

Otwartość na integrację z otoczeniem.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności