Sygnity

System SONET Energetyka

System SONET Energetyka to autorskie oprogramowanie Sygnity SA do zarządzania majątkiem sieciowym w branży elektroenergetycznej.

SONET Energetyka obejmuje model sieci i obiektów wszystkich poziomów napięć, a także uwzględnia infrastrukturę telekomunikacyjną, skorelowaną biznesowo i technicznie z działalnością podstawową. Interdyscyplinarna baz danych obejmuje także bogaty zakres danych procesowych. Wykorzystanie technologii GIS oraz danych przestrzennych w każdym module systemu wspierającym obsługę procesów biznesowych, tworzy bezpośrednie powiązanie pomiędzy działaniami operacyjnymi a obiektami prezentowanymi na mapie, aktywnym schemacie czy też na formularzu opisowym. Pozwala to użytkownikom na realizowanie swoich zadań w naturalnym dla nich środowisku i kontekście.

Kompleksowe rozwiązanie wspierające każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania infrastrukturą charakteryzuje się budową modułową umożliwiającą stopniowe wdrażanie bądź też wdrożenie tylko wybranych elementów i zintegrowanie ich z rozwiązaniami innych producentów.

Standardowe wersje produktu po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej są dostosowywane do potrzeb i organizacji Klienta oraz integrowane z otoczeniem informatycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie (ERP, CRM, SCADA, Billing, DMS, WFM, platformy IoT) z wykorzystaniem standardów branżowych (np. CIM).

KORZYŚCI BIZNESOWE

Spójna, interdyscyplinarna oraz dostępna dla wielu użytkowników baza informacji o sieci

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości danych

Sprawdzone procedury inwentaryzacyjne i utrzymaniowe

Wzrost efektywności zarządzania majątkiem sieciowym

Zautomatyzowanie i scentralizowanie wsparcia wybranych procesów

Otwartość na integrację z otoczeniem.

Nasze doświadczenia pozwalają na wsparcie automatyzacji wszelkich procesów związanych z zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwach, których podstawą działania jest sieć dystrybucyjna, transmisyjna, ale także dowolne zasoby przestrzenne.

CECHY SYSTEMU

System wspiera obsługę:

zarządzania pełnym cyklem życia majątku sieciowego,

utrzymywania danych o majątku sieciowym – w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji danych sieci i obiektów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych wraz z powiązaną dokumentacją, wynikającej ze sprawdzonych procedur utrzymaniowych,

wspomagania eksploatacji i zarządzania majątkiem – w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami, zarządzanie nastawami zabezpieczeń,

wspomagania prac w terenie – w zakresie zarządzania pracą brygad,

zarządzania planowaniem i realizacją inwestycji – w zakresie tworzenia planu rzeczowo-finansowego przyłączeń, inwestycji i likwidacji oraz nadzorowania ich realizacji, aż do utworzenia środka trwałego i jego powiązania ze składowymi technicznymi,

wspomagania obsługi klienta – w zakresie wsparcia obsługi wniosków kierowanych do operatora oraz wydawania warunków i podpisywania umów, a także rejestracji powiązań MDE-PPE,

wspomagania pracy dyspozycji – w zakresie odzwierciedlania stanów bieżących i przyszłych sieci elektroenergetycznej oraz udostępniania danych na potrzeby budowy modeli CIM, a także wsparcia dla budowy planu wyłączeń i ewidencjonowania danych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy,

wspomagania obliczeń inżynierskich – w zakresie udostępniania modeli sieci na potrzeby obliczeń,

zarządzania nieruchomościami (wraz z integracją z systemem SZN),

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności