Sygnity

Moduł Sonet Telekom

Moduł SONET Telekom dedykowany jest dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i branżowych posiadających sieć telekomunikacyjną. Służy do ewidencji struktury fizycznej sieci telekomunikacyjnych (światłowody, miedź, radio) oraz osprzętu (szafy, urządzenia), a także infrastruktury wspierającej (kanalizacja, węzły/punkty). Moduł zbudowany jest z wykorzystaniem platformy SONET OE (aplikacja desktop), może również działać jako moduł JARC3 (aplikacja WWW).

Interdyscyplinarna baza danych obejmuje także bogaty zakres danych procesowych. Wykorzystanie technologii GIS oraz danych przestrzennych w każdym module systemu wspierającym obsługę procesów biznesowych, tworzy bezpośrednie powiązanie pomiędzy działaniami operacyjnymi a obiektami prezentowanymi na mapie, aktywnym schemacie czy też na formularzu opisowym. Pozwala to użytkownikom na realizowanie swoich zadań w naturalnym dla nich środowisku i kontekście.

Standardowe wersje produktu po wykonaniu analizy przedwdrożeniowej są dostosowywane do potrzeb i organizacji Klienta oraz integrowane z otoczeniem informatycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie (ERP, OSS/BSS, WFM, systemy nadzoru, platformy IoT) z wykorzystaniem standardów branżowych, np. eTOM).

KORZYŚCI BIZNESOWE

Wzrost efektywności zarządzania majątkiem sieciowym

Zautomatyzowanie i scentralizowanie wsparcia wybranych procesów

Spójna, interdyscyplinarna oraz dostępna dla wielu użytkowników baza informacji o sieci

Gwarancja utrzymania wysokiej jakości danych

Sprawdzone procedury inwentaryzacyjne i utrzymaniowe

Otwartość na integrację z otoczeniem

Nasze doświadczenia pozwalają na wsparcie automatyzacji wszelkich procesów związanych z zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwach, których podstawą działania jest sieć, ale także dowolne zasoby przestrzenne. System charakteryzuje się budową modułową umożliwiającą stopniowe wdrażanie bądź też wdrożenie tylko wybranych elementów i zintegrowanie ich z rozwiązaniami innych producentów.

Moduły Systemu mogą działać w środowisku desktop, web oraz tablet/mobile (wybrane funkcjonalności).

System wspiera obsługę:

Utrzymywanie danych o majątku sieciowym

w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji danych sieci i obiektów telekomunikacyjnych oraz infrastruktury wspierającej wraz z powiązaną dokumentacją, wynikającą ze sprawdzonych procedur utrzymaniowych.

Wspomaganie eksploatacji i zarządzania majątkiem

w zakresie planowania i realizacji zadań eksploatacyjnych, obsługi protokołów eksploatacyjnych, gospodarki urządzeniami.

Wspomaganie prac w terenie

w zakresie zarządzania pracą brygad.

Zarządzanie planowaniem i realizacją inwestycji

w zakresie tworzenia planu rzeczowo-finansowego przyłączeń, inwestycji i likwidacji oraz nadzorowania ich realizacji, aż do utworzenia środka trwałego i jego powiązania ze składowymi technicznymi.

Wspomaganie obsługi klienta

w zakresie wsparcia obsługi technicznej klienta (w tym integracja z systemami OSS/BSS).

Zarządzanie nieruchomościami

wraz z integracją z Systemem Zarządzania Nieruchomościami autorstwa Sygnity.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności