Sygnity

Aktualności

Optymalizujemy pracę sieci wod-kan w AQUA S.A z wykorzystaniem platformy ICONICS i modeli hydraulicznych.

Zakończyliśmy pilotażowe wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowane w ramach rozbudowy Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym GIS (Sygnity EAM GIS for AQUA) w przedsiębiorstwie AQUA S.A. w Bielsku Białej.

W ramach projektu dostarczyliśmy i wdrożyliśmy platformę danych strumieniowych ICONICS oraz zintegrowaliśmy system GIS z modelem hydraulicznym firmy DHI, która była naszym partnerem. Prace obejmowały m.in.: przeprowadzenie kampanii pomiarowej dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zamontowanie deszczomierzu oraz skalibrowanie modeli w oparciu o zmierzone dane.

Rozwiązanie umożliwiło agregację, wizualizację i raportowanie danych z wielu rozproszonych dotąd systemów klasy SCADA a także innych źródeł zawierających dane telemetryczne (np. odczyty z deszczomierza).

Jak działa platforma ICONICS

Platforma ICONICS gromadzi dane m.in. z systemów SCADA i udostępnia je do celów biznesowych. Dane są prezentowane w przejrzystej  i intuicyjnej formie w kokpicie menadżerskim zawierającym m.in. wskaźniki KPI, narzędzia do wizualizacji przebiegów historycznych z możliwością ich analizy oraz spersonalizowane raporty.

Dane z czujników pomiarowych zostały wykorzystane do kalibracji modelu hydraulicznego i podłączone do systemu GIS. To umożliwiło wizualizację parametrów sieci bezpośrednio na mapie dla każdego użytkownika w firmie AQUA SA. Dane telemetryczne, które dotychczas były niedostępne dla biznesu, zostały szeroko udostępnione wewnątrz organizacji, co poprawiło nie tylko przepływ informacji, lecz także efektywność procesów biznesowych.

Kolejnym etapem będzie podłączenie kolejnych czujników i docelowo wszystkich obiektów dostarczających dane w czasie rzeczywistym (wodomierze, flota GPS).

Platforma danych strumieniowych umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym i bieżący monitoring pracy sieci. Docelowe zastosowania platformy są szerokie, w szczególności w obszarze budowania algorytmów predykcyjnych, co pozwala na wczesne wykrywanie awarii na sieci lub urządzeniach, a tym samym wymierne oszczędności dla przedsiębiorstwa, zapobiegając m.in. przed dużymi stratami wody.

Efekty pilotażowego wdrożenia

Pilotażowy projekt pokazał, z jakimi wyzwaniami należy się liczyć przy wykonaniu pełnego modelu (docelowo 3300km sieci). Przede wszystkim jednak pokazał korzyści, jakie przynosi wdrożenie platformy nawet w mniejszej skali (dla 1 gminy). Wykonane modele wskazały miejsca, gdzie sieć pracuje nieprawidłowo. Można więc na tej podstawie zasymulować, jakie zmiany są konieczne, aby sieć pracowała optymalnie i – w efekcie – wprowadzić znaczne oszczędności.

W Sygnity posiadamy nie tylko kompetencje niezbędne do kompleksowego wdrożenia platformy ICONICS,  lecz także własne rozwiązanie GIS, które umożliwia pełną wizualizację danych technicznych w czasie rzeczywistym na aktualnych mapach sieciowym przedsiębiorstwa.