Sygnity

Płatności natychmiastowe

Adapter Express Elixir

Adapter Express Elixir

Adapter Express Elixir certyfikowana przez KIR aplikacja wspierająca banki w szybkim wprowadzeniu płatności natychmiastowych.

Express Elixir, zarządzany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, to najnowocześniejszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający błyskawiczną i bezpośrednią realizację transakcji zarówno między kontami nadawcy i odbiorcy w różnych bankach, jak i na numery telefonów (za pomocą systemu BLIK). Dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego.

Aby umożliwić bankom i innym instytucjom finansowym sprawne przystąpienie do systemu płatności natychmiastowych, zbudowaliśmy Adapter Express Elixir. To gotowa i łatwa do wdrożenia aplikacja certyfikowana przez KIR, która znacznie ogranicza koszty związane z czasochłonnymi modyfikacjami systemów bankowych.

Adapter zapewnia nie tylko realizację płatności, ale również kompleksową obsługę całego procesu uczestnictwa w systemie rozliczeniowym, umożliwiając, m.in.:

  • archiwizację komunikatów przesyłanych pomiędzy KIR a Bankiem
  • kontrolę rozliczeń (raporty, zestawienia, obsługa plików rekoncyliacyjnych)
  • monitorowanie płynności (adapter określa saldo rachunku rozliczeniowego na podstawie transakcji zrealizowanych przez adapter oraz wczytanych wyciągów z KIR)
  • generowanie wyciągów oraz monitorowanie sald na rachunkach powierniczych
  • monitorowanie i zarządzanie pracą adaptera (m. in. wykrywanie duplikatów, obsługa trybu reklamacyjnego, rejestr zdarzeń)

Adapter Express Elixir jest gotowym, działającym produkcyjnie i łatwym do wdrożenia systemem, certyfikowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową i zgodnym z jej najnowszymi wytycznymi oraz zbudowanym przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Zarówno architektura systemu, jak i technologia wykonania gwarantują szybkie wdrożenie i bezawaryjność.

Adapter Express Elixir może obsługiwać wiele aplikacji biznesowych, jest łatwo integrowalny z każdym systemem centralnym, niezależnie od dostawcy i Łatwy do wdrożenia.

Przelewy natychmiastowe bez przerwy

Banki, które oferują swoim klientom przelewy natychmiastowe w trybie 24/7/365, zyskują niewątpliwą przewagę konkurencyjną. Aby im to ułatwić, przygotowaliśmy dodatkowy moduł do Adaptera Express Elixir – Biznesową Bazę Danych, która rozszerza funkcjonalności systemu płatności natychmiastowych, umożliwiając m.in.:

obsługę płatności natychmiastowych w trybie 24/7/365

prowadzenie rejestru rachunków zarówno klientów, jaki i własnych (banku)

autoryzowanie otrzymanych z KIR płatności natychmiastowych

wygodną obsługę uznań/obciążeń rachunku, wynikającego z realizacji płatności natychmiastowych

zdjęcie blokad z tytułu odrzucenia złożonej płatności

automatyczne kierowanie zleceń do Systemu Centralnego w przewidywalny sposób i zgodnie z możliwościami wydajnościowymi systemu

wsparcie aplikacji biznesowych banku w zakresie obsługi uznania/obciążenia rachunku wynikającego z realizacji płatności natychmiastowych oraz zdjęcia blokady z tytułu odrzucenia złożonej płatności natychmiastowych

Dodatkowo, w okresie niedostępności aplikacji biznesowej, Biznesowa Baza Danych pełni rolę buforowej bazy danych.

Pobierz materiały

Pobierz materiały na temat tego produktu.

Sprawdź pełną ofertę

dla bankowości

Porozmawiaj z ekspertem

Sylwester Sadowski

Dyrektor Obszaru Biznesowego

ssadowski@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności