Sygnity

Artykuły

Podwajamy zyski – wyniki finansowe Sygnity za FY 2019/2020

Rok finansowy 2019/20 zakończyliśmy z zyskiem netto na poziomie 29,2 mln zł i prawie dwukrotnym wzrostem rentowności. To kolejna dobra wiadomość, która świadczy o zrównoważonym i stabilnym rozwoju Sygnity i skuteczności obecnej strategii biznesowej. Dostrzegają to również inwestorzy – w ciągu ostatnich 12 miesięcy wycena giełdowa spółki wzrosła o ponad 230 proc.

Wyniki finansowe

W ciągu 12 miesięcy roku obrotowego 2019/20 osiągnęliśmy 230 mln zł przychodów, czyli niemal tyle samo co przed rokiem. Równocześnie konsekwentnie zwiększamy generowane zyski. Wynik operacyjny zwiększył się o 7,5 mln zł, do kwoty 36,9 mln zł, wynik netto zaś niemal się podwoił, sięgając poziomu 29,2 mln zł, przekraczając tym samym prognozy analityków o prawie 4 mln zł. EBITDA wzrosła o 42 proc. do 53 mln zł.

Jak wyjaśnia Inga Jędrzejewska, Członek Zarządu ds. finansowych Sygnity – Cieszymy się, że osiągnęliśmy cel związany z ustabilizowaniem, przewidywalnością i powtarzalnością naszego biznesu. Należy zauważyć, że wyniki operacyjne tego roku nie zawierają istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym – są więc odwzorowaniem normalnej działalności operacyjnej naszej firmy, czego odzwierciedleniem jest również poziom generowanej gotówki przez Spółkę. Warto też zauważyć, że znaczna redukcja długu wobec wierzycieli (ok. -18 mln zł r/r) przyniosła oszczędności na kosztach finansowych, pozytywnie wpływając na wynik netto. Spłata wierzytelności umownych oraz zwiększenie poziomu gotówki o niemal 20 mln zł względem tego samego okresu roku ubiegłego pozwoliły na redukcję długu netto do zaledwie 36,7 mln zł, co stanowi ok. 70 proc. tegorocznej EBITDA.

Osiąganie coraz lepszych wyników nie byłoby możliwe gdyby nie zaufanie, jakim darzą nas nasi klienci, kontrahenci, partnerzy i dostawcy oraz zaangażowanie całego zespołu Sygnity. Dziękujemy.

Jesteśmy partnerem na nowe, wymagające czasy

Dla wielu firm i instytucji administracji publicznej pandemia oznaczała konieczność zmiany sposobu prowadzenia działalności i przejście błyskawicznej transformacji cyfrowej. Jak mówi Mariusz Jurak, Wiceprezes Sygnity – Uzyskujemy zadowalające wyniki, głównie dlatego, że nasze rozwiązania wspierają firmy i administrację publiczną w radzeniu sobie z nową rzeczywistością, wspierają kluczowe inicjatywy administracji państwowej, pozwalają im nie tylko utrzymać ciągłość działania, ale także zwiększyć jej efektywność.

Strategia na przyszłość

Koncentracja na sprzedaży własnych produktów i usług, rozwój oferty zgodnie z potrzebami rynku i wykorzystywanie trendów technologicznych przy projektowaniu rozwiązań dla klientów to nasze cele na przyszłość. Bogdan Zborowski, Prezes Zarządu Sygnity wyjaśnia – W minionym roku podjęliśmy szereg projektów zmierzających do wzbogacenia naszej oferty o nowe usługi i produkty, w tym m.in. rozwiązania chmurowe, zwiększając potencjał kompetencyjny naszych zespołów. W minionym okresie pozyskaliśmy nowych klientów i kilka istotnych umów ramowych, które umożliwiają nam uczestniczenie w wielu strategicznych inicjatywach. Równocześnie pracujemy nad efektywnością procesów wewnętrznych, m.in. sprzedażowych. Naszym celem jest wzrost konkurencyjności i zwiększenie poziomu kontraktacji w obszarach, które najbardziej nas interesują – czyli własnych rozwiązaniach i usługach.

O Sygnity

W Sygnity już od prawie 30 lat wspieramy biznes i państwo w cyfrowej transformacji, pracując dla największych firm i najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

Pomagamy Klientom biznesowym wykorzystywać technologię do budowania trwałej przewagi rynkowej. Nasze rozwiązania optymalizują procesy, usprawniają zarządzanie oraz pomagają podejmować strategiczne decyzje w oparciu o dane.

Wspieramy instytucje administracji publicznej w najważniejszych projektach transformacyjnych, wspólnie z nimi budując fundamenty e-państwa.

W naszych zespołach eksperci z wieloletnim doświadczeniem biznesowym pracują ręka w rękę ze specjalistami IT projektując, wdrażając i utrzymując systemy, które każdego dnia usprawniają biznes naszych klientów i ułatwiają życie polskim obywatelom.