Sygnity

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

DiMon

DiMon

System DiMon został wyróżniony „Rekomendacją” w kategorii Bankowość w XII edycji Konkursu Technologicznego „Gazety Bankowej” Hit Roku 2019. Spełnia on najostrzejsze wymogi IV Dyrektywy AML, wspomagając instytucje finansowe w realizacji obowiązków ustawowych.

System DiMon jest z sukcesem wykorzystywany przez najważniejsze instytucje finansowe w Polsce, wielokrotnie potwierdzanym pozytywnymi audytami GIIF. Rozwiązanie wspiera obecnie 15 banków i innych instytucji finansowych w Polsce.

Wybrane funkcjonalności

Moduł importu

dowolnej ilości źródeł danych

Moduł ręcznego wprowadzania/korygowania transakcji

wykorzystuje dane zgromadzone w Bazie Podmiotów (golden rekord) i/lub dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Moduł reguł

można zdefiniować reguły, przy pomocy, których następuje wyszukiwanie transakcji w systemie. Możliwe jest określenie trybu ich pracy oraz częstotliwości uruchamiania.

Moduły walidacji

3 poziomy walidacji danych:

  • Walidacja podczas importu pozwala na wczytanie danych posiadających minimalny zestaw informacji dotyczących danych przeprowadzonej transakcji
  • Walidacja podczas modyfikowania/korekty danych zgodna z walidacjami wymaganymi przez regulatora
  • Walidacja podczas przygotowywania danych do wysyłki/eksportu zgodna z walidacjami wymaganymi przez regulatora

Moduł rejestru wysyłek

umożliwia prowadzenie systematycznej wymiany danych z GIIF w trybie eksportu automatycznego lub ręcznego w zależności od sytuacji technologicznej (systemy niezintegrowane) lub losowej (awaria systemu)

Moduł raportów

zawierający raporty kontrolne oraz własne raporty definiowane przez użytkowników w tym raporty zgodności z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych

Korzyści biznesowe

Zautomatyzowany i szybki proces wyszukiwania transakcji do zarejestrowania

Automatyzacja raportowania, dzięki przesyłaniu informacji bezpośrednio z systemu do GIIF w postaci plików XML

Optymalizacja procesów weryfikacyjnych, dzięki wbudowanym regułom walidacji zgodnym z przepisami AML

Weryfikacji danych o Klientach z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych

Bezpieczeństwo biznesowe

system spełnia rygorystyczne wymagania raportowania obligatoryjnego Unii Europejskiej i pozwala szybko i skutecznie monitorować i raportować transakcje finansowe

Sprawdź pełną ofertę

dla bankowości

Porozmawiaj z ekspertem

Tomasz Kokot

Dyrektor Obszaru Biznesowego

tkokot@sygnity.pl

Anna Kaźmierczak

Dyrektor Sprzedaży

AnKazmierczak@sygnity.pl

Masz pytania odnośnie tego produktu?

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności