Sygnity

Case study

Skuteczne zarządzanie ponad 300 km sieci ciepłowniczych – wdrożenie systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w OPEC Gdynia

System umożliwia zbudowanie własnej, zestandaryzowanej bazy danych o majątku technicznym, obejmującej model sieci oraz obiektów sieciowych.

Przeczytaj, jak wspieramy OPEC Gdynia w zarządzaniu ponad 300 km sieci ciepłowniczych. 

Klient i jego potrzeby

Przedmiotem działalności OPEC Gdynia jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej oraz wytwarzanie energii elektrycznej w procesie kogeneracji. Firma zarządza ponad 300 km sieci ciepłowniczych, pokrywając 60 % zapotrzebowania na ciepło w Gdyni, Rumii, Wejherowie i części Gminy Kosakowa.

Głównym wyzwaniem klienta była optymalizacja i obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą sieciową.

Do realizacji tego projektu klient wybrał nasze rozwiązanie – system Zarządzania Majątkiem Sieciowym dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, które zapewnia wsparcie obsługi procesów zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą w zakresie ewidencji, utrzymania i rozwoju sieci ciepłowniczej.

Rola Sygnity

Zadaniem Sygnity było przeprowadzenie analizy biznesowej, dostosowanie do potrzeb klienta oraz wdrożenie systemu, który wesprze klienta w realizacji procesów utrzymania i rozwoju sieci ciepłowniczej. W celu skutecznego przeprowadzenia procesu wdrożenia powstał zespół wdrożeniowy złożony z pracowników klienta i Sygnity, który ściśle współpracował w okresie całego wdrożenia.

Wybrane funkcjonalności rozwiązania

System do Zarządzania Majątkiem Sieciowym umożliwia m.in.:

  • ewidencję danych o majątku sieciowym – w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji danych sieci i obiektów ciepłowniczych wraz z powiązaną dokumentacją, wynikającą ze sprawdzonych procedur utrzymaniowych,
  • planowany rozwój sieci – w zakresie wsparcia obsługi wniosków kierowanych do operatora oraz wydawania warunków technicznych i uzgodnień lokalizacyjnych,
  • zarządzanie nieruchomościami – obsługę roszczeń dotyczących służebności przesyłu,
  • integrację z systemem bilingowym w zakresie danych klientów oraz węzłów.

Korzyści biznesowe

Dzięki systemowi Zarządzania Majątkiem Sieciowym klient:

  • Wygodniej zarządza danymi, dzięki przechowywaniu wszystkich danych technologicznych w jednej przestrzennej bazie ma do nich wygodny dostęp (nie musi logować się do kilku czy kilkunastu systemów)
  • Efektywniej zarządza siecią ciepłowniczą i planuje prace na sieci, dzięki aktualizowanych na bieżąco informacjach o stanie technicznym infrastruktury ciepłowniczej
  • Podejmuje lepsze decyzje biznesowe, dzięki wiarygodnym danym, możliwości przeprowadzania symulacji procesów biznesowych oraz dokładniejszemu planowaniu zadań
  • Ogranicza ryzyko awarii i błędów, dzięki szybszemu wykrywaniu nieprawidłowości w pracy sieci oraz możliwości ich dokładnej lokalizacji
  • Usprawnia obsługę klienta w zakresie obsługi wniosków o wydanie warunków technicznych
  • Skuteczniej wspiera operatorów w zakresie m.in. budowania planów rozwoju sieci, dzięki dostępowi do informacji o wydanych warunkach przyłączenia czy uzgodnieniach lokalizacyjnych oraz możliwości wprowadzania planowanych przebiegów sieci ciepłowniczej

Przykładowy ekran aplikacji

Porozmawiaj z ekspertem