Sygnity

Artykuły

Skuteczne zarządzanie zobowiązaniami mocowymi, czyli Sygnity Capacity Market

Sygnity Capacity Market to jedyny system umożliwiający grupom kapitałowym działającym na rynku mocy sprawne i skuteczne zarządzanie wieloma zobowiązaniami mocowymi. Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz szczegółowe opracowanie na temat naszego produktu.

Zarządzanie zobowiązaniami mocowymi

Fundamentem, na którym zbudowaliśmy Sygnity Capacity Market jest system Sygnity Forecast, który generuje prognozy zapotrzebowania na media, wykorzystując do tego modele automatyczne klasy ARIMA, sieci neuronowe oraz modele uczenia maszynowego. Dzięki temu, że mieliśmy już sprawdzone narzędzie informatyczne, mogliśmy w pełni skoncentrować się na zaadresowaniu potrzeb biznesowych klientów. Jedną z takich potrzeb jest sprawne zarządzanie wieloma jednostkami rynku mocy, niezależnie od ich technologii wytwarzania i poziomu dyspozycyjności.

Po zaprojektowaniu i wdrożeniu głównych funkcjonalności, m.in.: ewidencji, obsługi okresów zagrożenia czy monitoringu wypełniania obowiązków mocowych, rozpoczęliśmy współpracę partnerską  z grupą kapitałową dysponującą ponad 100 jednostkami rynku mocy. –  Dzięki połączeniu różnych kompetencji, perspektyw i doświadczeń stworzyliśmy system, który spełnia oczekiwania faktycznego użytkownika – zarówno te biznesowe, jak i funkcjonalne.

Sygnity Capacity Market umożliwia między innymi:

  • Bieżące monitorowanie zobowiązań mocowych oraz możliwości ich wypełniania
  • Sprawniejsze reagowanie na okresy zagrożenia w sytuacji deficytu mocy
  • Optymalny rozkład zobowiązań mocowych między dostępne jednostki rynku mocy dzięki automatyzacji złożonych procesów, dotychczas wykonywanych ręcznie
  • Usprawnienie wewnętrznego procesu rozliczeniowego w ramach grupy kapitałowej
  • Zbieranie danych ułatwiających uczestnictwo w przyszłych procesach certyfikacji

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Sygnity Capacity Market? Pobierz opracowanie, w którym przedstawiamy główne obszary funkcjonalne systemu oraz korzyści biznesowe płynące z jego wdrożenia.

Skuteczne zarządzanie zobowiązaniami mocowymi, czyli Sygnity Capacity Market – pobierz opracowanie