Sygnity

Artykuły

Sygnity członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE)

Sygnity SA, polska grupa kapitałowa spółek z branży informatycznej, została członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE). Współpraca Izby i Sygnity SA może stać się znaczącym impulsem do rozwoju energetyki rozproszonej, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii IT w inicjatywach rozwoju klastrów w Polsce.

Współpraca KIKE i Sygnity rozpoczyna się w ważnym momencie, znaczących zmian, które znacznie przyspieszą rozwój energetyki rozproszonej. Właśnie w tym kontekście doświadczenie i technologie, jakimi dysponuje Sygnity, będą kluczowe. Należy też pamiętać, że bez budowy wielu źródeł OZE o dużej mocy i bez udziału samorządów (chociażby w formule klastrowej) nie będzie w Polsce energetyki rozproszonej z prawdziwego zdarzeniapowiedział prezes KIKE Albert Gryszczuk.

Rozproszony rynek energii potrzebuje nie tylko inwestycji i innowacji, ale także wiedzy, jak efektywnie i skutecznie włączyć zielone źródła do sieci elektroenergetycznej i prognozować ich produkcję. Celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa krytycznego dla kraju systemu energetycznego. W Polsce powstają nowe inicjatywy branżowe zrzeszające ekspertów ze świata biznesu i nauki, których celem jest dzielenie się wiedzą i generowanie nowych koncepcji dla transformującego się sektora energii i paliw. Jedną z takich organizacji jest KIKE, która aktywnie wspiera transformację polskiej energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.

Adam Larysz, dyrektor zarządzający obszarem Energetyka w Sygnity, dodajeSygnity od 30 lat uczestniczy w budowaniu i transformacji polskiej energetyki, dostarczając narzędzia IT niezbędne do realizacji celów biznesowych uczestników rynku energii. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy w ramach tak dynamicznie działającej izby, jaką jest KIKE. Liczymy, że nasze kompetencje i rozwijane technologie będą znacząco przyczyniać się do rozwoju energetyki rozproszonej.

O Sygnity

Sygnity jest jedną z czołowych spółek informatycznych w Polsce, która od 30 lat wspiera biznes i państwo w cyfrowej transformacji. Do podstawowych obszarów działalności firmy należą: doradztwo informatyczne, produkcja i wdrażanie oprogramowania, integracja rozwiązań, dostarczanie infrastruktury informatycznej i outsourcing IT.

Rozwiązania Sygnity wspierają firmy zajmujące się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej m.in. w efektywnym pozyskiwaniu i zarządzaniu danymi pomiarowymi, prognozowaniu zapotrzebowania na energię, rozliczaniu energii oraz wymianie informacji na rynku energii. W ramach grantu na prace badawczo-rozwojowe otrzymanego od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Sygnity przygotowuje narzędzia dla przyszłej architektury informacyjnej związanej z wdrożeniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.