Sygnity

Artykuły

Sygnity Data Hub for CSIRE –
wsparcie sektora energetycznego w integracji
z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii

 

energetyka

Jednym z istotnych wyzwań, z którym mierzy się obecnie sektor energetyczny jest, przygotowanie do procesu integracji z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii (CSIRE). Nowe regulacje nakładają na uczestników tego rynku obowiązek obsługi masowej wymiany danych w ramach systemu CSIRE. Firmy z sektora energetycznego muszą dostosować procesy i systemy w taki sposób, aby już w 2024 roku były przygotowane na spełnienia tych standardów.

Czy na rynku dostępne są rozwiązania, które w łatwy i szybki sposób pozwolą spełnić powyższe wymagania? Odpowiedzią jest Sygnity Data Hub for CSIRE (DH4CSIRE).

Sygnity DH4CSIRE – podstawowe funkcje i charakterystyka

Sygnity Data Hub spełnia wymagane prawem i uregulowaniami standardy przesyłania danych do systemu CSIRE, skutecznie realizuje procesy CSIRE i ma możliwość kontroli stanu ich realizacji. DH4CSIRE przetwarza dane w sposób efektywny dzięki ograniczonej liczbie interfejsów i utworzeniu jednego punktu dostępu do informacji. Nowoczesny interfejs użytkownika sprawia, że jego obsługa nie stanowi trudności. Sygnity Data Hub jest narzędziem elastycznym, dostosowującym się do zmieniających się potrzeb oraz wymagań. Doświadczony zespół, który opracował aplikację, gwarantuje jej rozwój i utrzymanie na wysokim poziomie. Decydując się na to rozwiązanie, nasz Partner otrzymuje nie tylko kompleksowe narzędzie spełniające wszystkie standardy, ale również wsparcie i pomoc specjalistów.

 Warianty wdrożeń

Rozwiązanie Sygnity może być implementowane w trzech wariantach.

Wariant pierwszy to niezależny moduł komunikacyjny aktywny. Identyfikuje zdarzenia oraz przygotowuje, wysyła i realizuje procesy CSIRE. Ta opcja najlepiej sprawdzi się w przypadku ograniczonej możliwości integracji systemów dziedzinowych lub konieczności centralizacji procesów wymiany danych. DH4CSIRE ma możliwość częściowego odciążenia tych procesów i przejęcia logiki ich realizacji, pozwalając systemom dziedzinowym jedynie udostępniać dane zgodnie z ustalonym API.

Wariant drugi to DH4CSIRE wraz z MDM. Jest to połączenie platformy integracyjnej i komunikacyjnej z wydajnym systemem klasy MDM. W tym wariancie możliwa jest integracja systemów obsługujących procesy występujące na rynku energii, a dodatkowo zapewnia on narzędzia do pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych oraz ich analityczne raportowanie.

Warianty pierwszy i drugi są wariantami aktywnymi. Oznacza to, że:

 • Zapewniają scentralizowaną konfigurację, monitorowanie i nadzorowanie realizacji procesów CSIRE,
 • Ograniczają ryzyka różnego sposobu realizacji aspektów biznesowych komunikacji z CSIRE przez różnych dostawców istniejących grup systemów,
 • Ograniczają konieczności dostosowania się systemów dziedzinowych do SWI CSIRE. System dziedzinowy jedynie dostosowuje istniejący własny model danych i usług do komunikacji z DH4CSIRE.
 
 
 
 
 
 

Wariant trzeci to niezależny moduł komunikacyjny pasywny.

Reaguje na zdarzenia z innych systemów, zapewnia komunikację między CSIRE i systemami dziedzinowymi zewnętrznymi. Dedykowany jest dla wdrożeń w środowisku, w którym główna logika procesów zawarta będzie w systemach dziedzinowych. DH4CSIRE w tym wariancie będzie odpowiadał za skuteczne dostarczenie informacji w wymaganym standardzie i protokole oraz monitorowanie wymiany danych.

 Dla kogo DH4CSIRE?

Rozwiązanie informatyczne od Sygnity odpowiada wyzwaniom wynikającym z nowego modelu wymiany informacji , z którym mierzyć będą się wszyscy uczestnicy rynku energii.

 • OSD (zarówno OSDp jak i OSDn)
 • Sprzedawcy energii elektrycznej
 • Inni uczestnicy rynku energii

 

Pełniący z punktu widzenia CSIRE role:

 • Grid Access Provider (OSD)
 • Metered Data Responsible (OSD)
 • Energy Supplier (Sprzedawca Energii)
 • Balance Responsible Party (POB)
 • Resource Aggregator (Użytkownik uprawniony)