Sygnity

Artykuły

Sygnity Forecast dla OZE  

Łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii elektrycznej w Polsce wyniosła w czerwcu 2022 r.  58,1 GW z czego 20,1 GW, czyli aż 35% stanowiły odnawialne źródła energii (na podstawie danych ARE). Coraz większy udział energii z OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym wymaga wiarygodnych prognoz generacji z tych źródeł. Już dziś producenci energii są zobowiązani do przekazywania prognoz generacji, obowiązek taki wynika z wytycznych SOGL (System Operation Guidelines). Jednostki odpowiedzialne za sieć, takie jak Operatorzy Sytemu Przesyłowego (OSP) i Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego( OSD), wykorzystują prognozy generacji do zapewnienia stabilności działania sieci, dlatego tak istotna jest najwyższa jakość przekazywanych danych. 

Sygnity opracowało system, który w sposób automatyczny generuje i wysyła prognozy. Nasze modele wykorzystując dane meteorologiczne, dane historycznych generacji oraz parametry techniczne prognozowanych instalacji, generują bardzo dokładne prognozy dotyczące produkcji.  

Nowy moduł do prognozowania generacji OZE umożliwia:

  • Ewidencję obiektów, turbin wiatrowych/paneli PV/hydrozespołów
  • Kontrolę jakości danych rzeczywistych wykorzystując narzędzia do weryfikacji, substytucji i korekcji danych
  • Generowanie prognoz długoterminowych w oparciu o profile średniej generacji z danych historycznych oraz mocy instalacji
  • Przygotowanie dokładnych prognozy generacji OZE tworzonych na podstawie parametrów technicznych farm oraz algorytmów statystycznych (w tym autorski algorytm generacji farm PV)
  • Automatyczną wysyłkę wygenerowanych i zatwierdzonych prognoz zdefiniowanymi przez użytkownika kanałami komunikacji
  • Gromadzenie informacji o planowanych remontach lub występujących awariach
  • Monitorowanie generacji oraz informacji rynkowych np. cen