Sygnity

Artykuły

Sygnity Forecast – jak zaoszczędzić dzięki celnym prognozom zużycia gazu

Transformacja energetyczna związana z odejściem od „czarnej” energii pochodzącej z węgla na rzecz czystego, błękitnego paliwa miała na celu ochronę środowiska i spowolnienie zmian klimatycznych. Jednak wojna w Ukrainie wiele zmieniła. Dostawy gazu z Rosji do państw członkowskich UE zostały wstrzymane lub mocno ograniczone, a ceny na światowych giełdach biją kolejne rekordy. Jednym z kluczowych, a jednocześnie skomplikowanych aspektów tej sytuacji staje się prognozowanie zapotrzebowania na gaz. Trafne prognozy umożliwiają optymalne zaspokojenie potrzeb klientów.

System Sygnity Forecast obsługuje proces prognozy zapotrzebowania na gaz oraz monitorowania zabezpieczenia dostaw gazu w zawartych umowach.  Sygnity Forecast odpowiada za:

  • Pozyskiwanie danych pomiarowych i jednoczesna kontrola tych danych pozwala szybko wykrywać nienaturalne odchylenia (błędy) oraz minimalizować wpływ tych zaburzeń na wyliczenia modeli prognostycznych,
  • Generowanie prognoz długoterminowych i możliwość tworzenia wielu wariantów (w zależności od zmiany różnych czynników) pozwala na stabilne budowanie portfela dostawców,
  • W pełni zautomatyzowany proces generowania nominacji i re-nominacji minimalizuje odchylenia prognozy od realnego zużycia,
  • Automatyczne generowanie dokumentów oraz obsługa standardu wymiany danych AS4 Edig@s 5.1 pozwala na bieżący monitoring przekazanych i zatwierdzonych wartości nominacji,
  • Integracja systemu Sygnity Forecast z narzędziami klasy BI pozwala na generowanie dodatkowych analiz i podsumowań,
  • Dynamiczne zestawienie prognoz zapotrzebowania z dostawami pozwala na optymalizację zakupu gazu.

W pełni zautomatyzowany proces pozwala zaoszczędzić czas, a dostarczenie wiarygodnych prognoz z modeli automatycznych zdefiniowanych w Sygnity Forecast pozwala minimalizować błędy w odchyleniu prognozy od rzeczywistego zużycia, co w efekcie przekłada się na oszczędności.