Sygnity

Artykuły

Sygnity pozyskało 20 mln zł finansowania bankowego

Sygnity podpisało umowę linii gwarancyjnej w kwocie 20 mln zł. To ważny moment powrotu po 4 latach na rynek bankowy, a także możliwość uwolnienia gotówki dotychczas zamrożonej w formie kaucyjnych zabezpieczeń kontraktowych.

Sygnity zawarła umowę z BNP Paribas Bank Polska, na mocy której bank będzie udzielał m.in. gwarancji przetargowych i należytego wykonania umowy. Przyznany limit to 20 mln zł.

– Przez wiele kwartałów musieliśmy zmagać się z brakiem tego typu finansowania, co angażowało wypracowaną przez nas gotówkę i utrudniało podjęcie szerszych działań rozwojowych. Obecna kondycja finansowa Sygnity pozwoliła Spółce powrócić na rynek bankowy i uzyskać finansowanie zewnętrzne – wyjaśnia Inga Jędrzejewska, członek zarządu ds. finansowych Sygnity. – Uwolnienie środków dotychczas zamrożonych w formie kaucyjnych zabezpieczeń kontraktowych poprawi naszą pozycję gotówkową i da nam przestrzeń na sfinansowanie inwestycji, w szczególności dotyczących rozwoju produktów własnych – podkreśla Inga Jędrzejewska.

Celem zarządu są obszary rozwoju, które adresują aktualne potrzeby rynku i są zgodne z najnowszymi trendami technologicznymi.

– Uwolnienie potencjału inwestycyjnego zwiększa możliwości realizacji nowych kontraktów klienckich jak i poszerzenia oferty produktowo-usługowej opartej o wyselekcjonowane trendy technologiczne (Cloud, RPA, Digital Transformation). Aby przyspieszyć te procesy i obniżyć ich koszty, poszukujemy aktywnie możliwości uwolnienia środków własnych, tak jak w przypadku tej umowy, jak i pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak np. dotacje NCBiR na stworzenie innowacyjnych rozwiązań IT– mówi Bogdan Zborowski, prezes Sygnity.