Sygnity

Rozwiązania IT

Sygnity Zdrowy Uczeń. Cała wiedza o zdrowiu ucznia w jednym miejscu

Karta zdrowia ucznia w XXI w.

Sygnity Zdrowy Uczeń to aplikacja, która pozwala bezpiecznie zbierać i analizować wyniki badań bilansowych uczniów. Dzięki niej rodzice mają stały dostęp do informacji o zdrowiu dzieci, a samorządy mogą dokładniej monitorować stan zdrowia młodych mieszkańców i, dzięki temu, podejmować bardziej efektywne działania profilaktyczne.

Anonimowość i bezpieczeństwo

Aplikacja jest wyposażona w wewnętrzny silnik anonimizacji danych i jest integrowalna z profilem zaufanym. Dzięki temu do wyników badań ucznia ma dostęp jedynie szkolny personel medyczny i rodzic ucznia.

Główni beneficjenci Sygnity Zdrowy Uczeń:

Szkolny personel medyczny

Wygodnie i szybko wprowadza wyniki badań uczniów i monitoruje ich stan zdrowia.

Rodzice

Mają stały dostęp do wyników badań przesiewowych dzieci i mogą wygodnie komunikować się z pielęgniarkami szkolnymi i higienistkami.

Samorządy

Mają dostęp do analiz i statystyk na temat zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dzięki czemu efektywniej planują działania promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną oraz usprawniają realizację badań przesiewowych w szkołach.