Sygnity

Rozwiązania IT

Sygnity Zdrowy Uczeń – transformacja cyfrowa medycyny szkolnej

Sygnity Zdrowy Uczeń to program dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Rozwiązanie to umożliwia analizę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, usprawnia również komunikację pomiędzy rodzicami, lekarzem rodzinnym i pielęgniarką szkolną. Dane zebrane w aplikacji wspierają medycynę szkolną i pomagają w realizacji działań profilaktycznych przez jednostki samorządu.

Program Sygnity Zdrowy Uczeń skierowany jest przede wszystkim do tych jednostek samorządu terytorialnego, które realizują proaktywną politykę zdrowotną, szczególnie w zakresie analizy stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Program pomaga rozwiązać problem samorządów, które do tej pory nie miały wiedzy na temat stanu zdrowia młodych mieszkańców.

Zebranie odpowiedniej wiedzy na temat zdrowia dzieci i młodzieży umożliwia przygotowanie jednostkom samorządu efektywnych programów profilaktycznych, które odpowiadają potrzebom zdrowotnym mieszkańców. Aplikacja pomaga pielęgniarkom szkolnym w sprawnej realizacji badań przesiewowych oraz usprawnia komunikację z rodzicami i lekarzem pierwszego kontaktu. Informacje w wersji elektronicznej mogą być udostępnione, więc opiekunowie mają w jednym miejscu dostęp do wszystkich danych dotyczących stanu zdrowia swoich dzieci.

Sygnity Zdrowy Uczeń posiada szereg funkcjonalności, wśród nich:

możliwość wprowadzenia przez pielęgniarkę szkolną wyników badań przesiewowych

browser-4843

gromadzenie i udostępnianie na potrzeby analiz danych dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży

automatyczna aktualizacja listy uczniów na podstawie e-dzienników placówek szkolnych

zwiększenie bezpieczeństwa danych dzięki integracji z Profilem Zaufanym

Proces wdrożenia dobywa się w kilku krokach. Warto jednak zaznaczyć, że nie wymaga inwestycji w nowy, drogi sprzęt informatyczny, ponieważ aplikacja jest dostępna w wersji usługi (jako SaaS), a jego obsługa możliwa jest przez przeglądarkę internetową. Specjaliści Sygnity przeprowadzają szkolenie pielęgniarek szkolnych oraz IODO z placówek medycznych z zakresu obsługi oprogramowania. Następne etapy to pierwotna konfiguracja i proces załadowania danych pierwszorazowych. Po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych następuje uruchomienie oprogramowania. Niewątpliwą zaletą Sygnity Zdrowy Uczeń jest krótki proces wdrożenia, to 30 dni od zawarcia umowy.

Wdrożenie systemu przynosi wymierne efekty w postaci stworzenia w stosunkowo krótkim czasie unikatowej, lokalnej bazy danych dotyczących stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Zebrane dane mogą być wykorzystane na potrzeby analiz populacyjnych wykonywanych przez samorządy – na poziomie gminy, miasta, powiatu czy województwa. Elektroniczna forma usprawnia i przyśpiesza również komunikację pomiędzy osobami zaangażowanymi w proces ochrony zdrowia dzieci i młodzieży (rodzice, pielęgniarki, lekarze).

Sygnity Zdrowy Uczeń jest rozwiązaniem, które może zrewolucjonizować działanie samorządów w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania zdrowiem dzieci i młodzieży.

Porozmawiaj z ekspertem

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności