Sygnity

Artykuły

System FlexiLM

Banki są prawnie zobowiązane do utrzymywania płynności płatniczej oraz buforów płynnościowych w celu zapewnienia terminowości realizacji swoich zobowiązań. Terminowość realizacji zleceń leży w interesie banków również ze względu na ich wiarygodność na rynku międzybankowym, także wśród klientów. Realizacja zobowiązań w wymaganym terminie, nie byłaby możliwa, bez zapewnienia źródła finansowania, co ma bezpośredni związek z utrzymaniem płynności bieżącej.
System FlexiLM w oparciu o dane pochodzące z systemów transakcyjnych banku i komunikaty wg standardu SWIFT MT2nn i MT9nn oraz ich odpowiedniki SWIFT MX (XML ISO 20022) daje możliwość budowy obrazu płynności na poszczególnych walutowych i złotowych rachunkach Nostro. Otrzymujemy informacje o płynności na bieżącą datę (D) oraz na kolejne dni robocze (np. D+1, D+2). W obsłudze rachunku Nostro w NBP system umożliwia pobieranie danych przy wykorzystaniu interfejsu A2A z NBP. Monitorowanie rozliczeń wykonanych i oczekujących zapewnia funkcjonalność automatycznej rekoncyliacji różnego rodzaju danych na bazie definiowanych ich źródeł i struktur oraz definiowanych zasad uzgadniania. Dla każdego rachunku Nostro prezentowane jest saldo rzeczywiste i prognostyczne z informacją o rodzaju i wartości transakcji oczekujących na rozliczenie.
Dostępne funkcjonalności systemu FlexiLM:
Funkcje prezentujące pozycje/operacje umożliwiają filtrowanie, sortowanie i sumowanie kwot dla wyfiltrowanych danych oraz eksport danych do pliku Excel. Ponadto system umożliwia użytkownikowi dodawanie nowych pozycji do uwzględnienia w płynności (tzw. rezerwacji środków).

Model Wdrożeniowy

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do potrzeb Klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy wdrożenie rozwiązania w jednym z dwóch wariantów:
  • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), dzięki czemu  klient sprawuje pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
  • w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrybcyjnym).
Dzięki przyjaznemu interfejsowi klient może zarządzać systemem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom. Oferujemy  zestaw szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów, asystę powdrożeniową i sprawną obsługę serwisową realizowaną przez zespół wykwalifikowanych konsultantów.