Sygnity

Artykuły

System FlexiSG
Banki, niejako z definicji, część swojej działalności prowadzą na rynkach zagranicznych, a więc przeprowadzają transakcje i realizują kontrakty w obcych walutach, a co za tym idzie, są narażone na ryzyko walutowe, które potencjalnie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zysku, lecz w ekstremalnych sytuacjach może przynieść firmie straty. Skuteczne zarządzania ryzykiem walutowym prowadzi do niemal całkowitej jego eliminacji. Monitorowanie pozycji walutowej Banku oraz identyfikowanie rozbieżności między pomiarem pozycji walutowej wynikającym z ewidencji księgowej oraz pomiarem pozycji walutowej wynikającym z ewidencji komórek operacyjnych, ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem walutowym Banku, wynikającym z wewnętrznych regulacji banku i pozwalającym na sporządzanie wymaganych sprawozdań obligatoryjnych.-.
System FlexiSG (Stargate) został zaprojektowany jako narzędzie wspomagające zarządzanie pozycją walutową w specyficznym środowisku systemowo technicznym jednego z naszych kluczowych. System zbiera informacje o pozycji walutowej z różnych systemów transakcyjnych i platform i przesyła je do systemu dealingowego, tak by w sposób kompletny i spójny umożliwić rzetelne i efektywne zarządzanie operacyjną pozycją walutową Banku (ograniczenie czynności manualnych). FlexiSG oferuje również moduł do uzgadniania operacyjnej pozycji walutowej z pozycją walutową wynikającą z ewidencji księgowej
Dostępne funkcjonalności systemu FlexiSG:

Model Wdrożeniowy

Wypracowane standardy i elastyczny model współpracy umożliwiają nam dostosowanie systemu do potrzeb Klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom oferujemy wdrożenie rozwiązania w jednym z dwóch wariantów:
  • w ramach infrastruktury klienta (on-premise), dzięki czemu  klient sprawuje pełną kontrolę nad wdrożonym rozwiązaniem,
  • w ramach platformy usług elektronicznych Sygnity (on-cloud), co pozwala obniżyć jednostkowe koszty wdrożenia systemu i prowadzić działalność w modelu usługowym (subskrybcyjnym).
Dzięki przyjaznemu interfejsowi klient może zarządzać systemem samodzielnie lub – dla wygody i oszczędności czasu – zlecić to naszym ekspertom. Oferujemy  zestaw szkoleń dla użytkowników końcowych i administratorów, asystę powdrożeniową i sprawną obsługę serwisową realizowaną przez zespół wykwalifikowanych konsultantów.